8 Voordelen van het gebruik van SDN bij de implementatie van IT-infrastructuur

blog donderdag 24 augustus 2023

Elk jaar neemt het dataverbruik van een organisatie exponentieel toe, gedreven door technologische trends zoals cloud en edge computing, data-analyse, kunstmatige intelligentie en machine learning (ML). Cloud en aanverwante technologische innovaties zullen blijven versnellen, waardoor het dataverbruik nog verder zal toenemen. Als organisatie zul je wendbaarheid moeten creëren om deze IT-ontwikkelingen en datagroei razendsnel bij te houden. Vanuit het perspectief van de IT-infrastructuur kan SDN (Software Defined Networking) helpen bij het aanpakken van agility-problemen en antwoorden bieden.

8 Advantages of Using SDN

De vele voordelen van softwaregedefinieerde netwerken

De basis van SDN is virtualisatie. Hoewel de uitvoering van SDN-technologie en bijhorende oplossingen kan variëren, laat de software toe om onafhankelijk van de onderliggende hardware te draaien. SDN ontkoppelt netwerktaken van de onderliggende hardware en verschuift de opbouw en het beheer van het netwerk naar de softwarelaag, vergelijkbaar met hoe servervirtualisatie serveroperaties ontkoppelt van de onderliggende hardware. Het scheidt ook de datalaag van de managementlaag.

Virtualisatie ondersteunde eerst de opkomst van cloud computing. Nu stelt het ondernemingen, leveranciers van datacenterdiensten, managed serviceproviders (MSP's), systeemintegrators, onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) en andere technisch georiënteerde bedrijven in staat om netwerkgedreven innovatie en flexibiliteit te creëren. Het voorziet in dynamische levering van datacenterinfrastructuurbronnen precies waar ze nodig zijn, zelfs in realtime. Dit alles door gebruik te maken van SDN.

Om de snelheid en complexiteit van cloud computing en aanverwante technologische innovaties bij te houden, evenals de toenemende en strengere eisen voor gegevensverwerking, moet de infrastructuur voor datacenterservices zich kunnen aanpassen, flexibeler worden en automatisch reageren. SDN-technologie biedt antwoorden op deze hedendaagse organisatorische vereisten.

Het gebruik van SDN kan interessant zijn voor veel organisaties, waaronder ondernemingen, MKB's, maar ook IT-kanaalbedrijven zoals CSP's, MSP's en systeemintegrators. De overstap naar SDN-technologie kan de netwerk- en datacenterinfrastructuuromgeving van een organisatie ook veiliger en betrouwbaarder maken. Het gebruik van SDN kan met name relevant zijn voor organisaties die actief zijn in gegevensgevoelige verticale sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid, om er maar een paar te noemen, voor de organisaties die grote aantallen applicaties in handen hebben. Aan de andere kant kan een breed scala aan organisaties vinden dat SDN-gestuurde infrastructuur voor datacenterservices beter toegankelijk, beter beheersbaar en kosteneffectiever is dan traditionele infrastructuur voor datacenterservices, en tegemoetkomt aan de huidige en toekomstige behoeften aan flexibiliteit van de IT-infrastructuur.

Hier volgt een samengevat overzicht van 8 belangrijke voordelen die SDN kan bieden aan vrijwel alle bedrijven met digitale activiteiten:

1. Verbeterde zichtbaarheid van de IT-infrastructuur

2. Gecentraliseerde IT-provisioning en -beheer

3. IT-infrastructuur schaalbaar maken

4. Flexibiliteit creëren voor IT-infrastructuur

5. IT-efficiëntie en kostenverlaging bereiken

6. Private en hybride cloudimplementatie ondersteunen

7. Verbeterde betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur

8. Consistente en granulaire beveiliging

Laten we dieper ingaan op deze voordelen van SDN en afsluiten met wat uitleg over de NFV-technologie die het R&D-team van Worldstream heeft toegevoegd aan zijn SDN-aanbod om de flexibiliteit van de IT-infrastructuur van een organisatie verder te vergroten.

1. Verbeterde zichtbaarheid van de IT-infrastructuur

Omdat SDN wordt geleverd met een geconsolideerde, gecentraliseerde netwerkinfrastructuurconsole, zijn organisaties beter in staat om switches, routers, firewalls, bedrade en draadloze netwerkcomponenten en netwerktoegang op afstand te identificeren en te beheren. Hetzelfde geldt voor cyberbeveiligingsbedreigingen en pogingen tot inbraak op het netwerk en de bedrijf activa van een organisatie. Met één gecentraliseerde SDN-controller, ook wel 'single pane of glass' genoemd, is het veel eenvoudiger om problemen met datacentercomponenten te identificeren. Bovendien kunnen organisaties door gebruik te maken van een centrale tool voor netwerkbeheer zowel de virtuele als de fysieke netwerkmiddelen van het datacenter beheren. Een enkele set API's die bij SDN-technologie hoort, maakt het mogelijk om dit ene IT-beheerplatform te creëren om virtuele en fysieke datacenter apparaten te beheren.

Binnen een SDN-architectuur herbergt de centrale SDN-controller de intelligentie voor het beheer van de IT-infrastructuur, waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en de complexiteit van datacenter- en netwerkcomponenten wordt verminderd. De verbeterde zichtbaarheid kan organisaties helpen om de ontwikkeling van datacenterinfrastructuur en de levering van IT-services te versnellen, zodat ze sneller kunnen reageren op de alsmaar evoluerende bedrijfs- en IT-infrastructuur behoeftes.

2. Gecentraliseerde IT-provisioning en beheer

Dit is een van de belangrijkste voordelen van SDN: de mogelijkheid om een netwerk vanaf een centrale locatie te beheren. Omdat de SDN-technologie het besturingsvlak (besluitvorming) en het gegevensvlak (uitvoering van beslissingen) virtualiseert en scheidt, stelt het organisaties in staat om zowel fysieke als virtuele datacenterbronnen vanaf één plek te leveren en te beheren. In traditionele IT-infrastructuuropstellingen kan het een uitdaging zijn om alle netwerkapparatuur te monitoren en te beheren, vooral wanneer we het hebben over een gemengde datacenteromgeving met talloze systemen van verschillende leveranciers die afzonderlijk moeten worden onderhouden. SDN neemt deze barrière weg en stelt organisaties in staat om een volledig overzicht te hebben van de netwerkbronnen en deze goed en efficiënt te beheren.

Normaal gesproken is de netwerkapparatuur van een organisatie, inclusief switches en routers, alleen op de hoogte van de apparatuur in hun directe omgeving. Met SDN-technologie en een slim ontworpen SDN-controller maakt die gecentraliseerde entiteit het mogelijk om eenvoudig nieuwe datacentercomponenten aan het netwerk toe te voegen. Het vergemakkelijkt ook het centraal beheren van de volledige datacenternetwerkomgeving, van beleidswijzigingen tot netwerkfunctionaliteitsconfiguratie en -automatisering in de hele organisatie.

Als we het hebben over het beschikbaar stellen van netwerkbronnen, kan SDN-technologie de levering van nieuwe services drastisch versnellen. Dit kan voordelig zijn voor elke organisatie, maar zeker voor bedrijven met verspreide edge locaties en een beperkt aantal IT-medewerkers ter plaatse. De edge-locaties van organisaties zullen waarschijnlijk profiteren van efficiënte en snelle externe provisioning van resources en gecentraliseerd netwerkbeheer. Het kan hen ook voorzien van voortdurende cyberbeveiligingsbewaking en de inzet van oplossingen, evenals de uitvoering van beveiligingsbeleid dat altijd up-to-date is. SDN is in die zin in staat om operationele betrouwbaarheid, snelheid en beveiliging te brengen, zelfs in complexere gedistribueerde IT-infrastructuuromgevingen.

SDN helpt ook om de tijd te verkorten die nodig is om problemen met de IT-infrastructuur binnen de datacenteromgeving op te lossen. Organisaties die hun responstijden voor probleemoplossing willen versnellen en organisaties met beperkte interne technische ondersteuning of bedrijven die IT-technische ondersteuning willen vrijmaken om zich te richten op taken die waarde toevoegen, kunnen SDN-consoles gebruiken om problemen sneller op te sporen. Bovendien kunnen ze zo bepaalde scenario's uitsluiten. Deze voorselectie kan de tijd voor probleemoplossing aanzienlijk verkorten, waardoor organisaties problemen met hun datacenteromgeving op afstand kunnen oplossen en hun medewerkers sneller weer aan het werk kunnen.

3. IT-infrastructuur schaalbaar maken

Als gevolg van gevirtualiseerde netwerkinfrastructuur met gecentraliseerde provisioning, biedt SDN zijn gebruikers een betere schaalbaarheid. De netwerkinfrastructuur kan op elk moment worden bijgewerkt en uitgebreid, omdat het mogelijk is om datacenterbronnen op aanvraag te leveren. In vergelijking met een traditionele, gedecentraliseerde netwerkopstelling waarbij fysieke netwerkapparaten handmatig moeten worden gekocht, geïnstalleerd en geconfigureerd, is het verschil in schaalbaarheid opvallend.

Binnen een traditionele netwerkomgeving vereist het toevoegen van nieuwe datacenterfuncties vaak grote investeringen vooraf en een ROI (return on investment) die moet worden berekend. Als gevolg hiervan kunnen de financiële risico's aanzienlijk zijn wanneer organisaties van plan zijn hun IT-infrastructuur te schalen, of het nu gaat om capaciteit of functionaliteit, binnen het oude paradigma. In een traditionele netwerkomgeving moeten de capaciteitsvereisten voor apparatuur met betrekking tot routers, firewalls en/of load balancers over langere perioden worden berekend, omdat ze over meerdere jaren moeten worden afgeschreven. Omdat deze voorspellingen en berekeningen behoorlijk complex kunnen worden, kan het gemakkelijk fout gaan, wat mogelijk kan resulteren in datacenterfunctionaliteit die ofwel een bottleneck wordt aan het einde van een levenscyclus of achteraf een veel te dure investering blijkt te zijn. Bovendien, wanneer de levenscyclus van hardware-infrastructuur een integraal onderdeel is van schaalbaarheidsoverwegingen, lopen organisaties automatisch het risico om terughoudend te zijn en concessies te doen op het gebied van uitbreidbaarheid van datacenterinfrastructuur en gewenste functionaliteit. Met SDN kan de infrastructurele kant volledig in lijn worden gebracht met moderne functionaliteitsbehoeften en huidige bedrijfsvereisten.

4. Flexibiliteit creëren voor IT-infrastructuur

Omdat een SDN het routingbeheer scheidt van datatransmissie, hebben softwaregedefinieerde netwerken het voordeel dat ze zeer flexibel kunnen omgaan met de IT-infrastructuur van een organisatie. Er zijn geen geïsoleerde datacenteroplossingen en er is geen afhankelijkheid van propriëtaire protocollen van een fabrikant, terwijl nieuwe datacentercomponenten flexibel en gemakkelijk aan het netwerk kunnen worden toegevoegd. De centrale SDN-controleconsole kan alle communicatiedetails leveren die bestaande en nieuwe hardware- en softwarecomponenten nodig hebben om hun functies uit te voeren als onderdeel van het algemene netwerk.

Afzonderlijke netwerkappliances zoals switches en routers zijn niet langer nodig en wijzigingen kunnen onmiddellijk door het hele netwerk worden doorgegeven. Het creëren van dynamische, SDN-aangedreven datacenter-interconnecties is een andere mogelijkheid die SDN-technologie met zich mee kan brengen. Afhankelijk van de architectuur van een SDN-controller kan deze uiterst efficiënte paden door het netwerk bieden en optimaal gebruikmaken van transmissielijnen door de hele netwerktopologie te begrijpen.

5. IT-efficiëntie en kostenbesparing bereiken

Organisaties kunnen tijd en geld besparen door gebruik te maken van SDN, omdat het de efficiëntie van de datacenterinfrastructuur van een organisatie sterk verbetert en de dagelijkse taken van IT-managers vereenvoudigt. Dit komt doordat de software met gecentraliseerde monitoring, beheer en provisioning de configuratie van een organisatie end-to-end kan afhandelen, waardoor een IT-engineeringteam zich kan concentreren op het bedrijfsondersteunende IT-infrastructuurontwerp en het inzetten van resources met toegevoegde waarde. Met SDN wordt het netwerkconfiguratieproces veel sneller en flexibeler, waardoor grote kostenbesparingen mogelijk zijn. Bandbreedte kan binnen enkele minuten worden aangepast voor het hele netwerk, services kunnen eenvoudig worden geactiveerd of gedeactiveerd en zelfs complexe taken zoals het aanpassen van de virtuele netwerkinfrastructuur of het opzetten van Wi-Fi-netwerken kunnen veel sneller worden uitgevoerd dan met traditionele netwerkontwerpen.

Omdat SDN-technologie op standaardhardware kan draaien in plaats van op dure gespecialiseerde apparatuur, is een SDN-infrastructuur vaak goedkoper dan een traditionele, puur op hardware gebaseerde datacenternetwerkinfrastructuur. Met SDN kunnen tal van functionaliteiten worden uitgevoerd op een enkel stuk hardware. SDN's kunnen dus zorgen voor een kleinere IT-voetafdruk, wat betekent dat er minder hardware nodig is, wat resulteert in consolidatie van netwerkbronnen en kostenbesparingen in termen van zowel datacenterruimte als stroomverbruik.

6. Private en hybride cloudimplementatie ondersteunen

Veel organisaties kiezen tegenwoordig voor een hybride cloudstrategie als het gaat om het ontwerp van hun IT-infrastructuur. De hybride cloud kan organisaties meer controle bieden over gevoelige gegevens en tegelijkertijd de flexibiliteit en schaalbaarheid van cloudgebaseerde applicaties toevoegen. Het kan zowel co-located en on-premises infrastructuur als private cloud en public cloud bevatten. Met SDN kan dataverkeer tussen on-premises, co-located datacenterinfrastructuur en cloud centraal en dus effectiever worden gepland, gecontroleerd en onderhouden. Het zal organisaties helpen om een grotere wendbaarheid, schaalbaarheid en kostenefficiëntie te bereiken voor hun mix van intern beheerde, colocatie en op cloud gehoste applicaties.

Voor een echt effectief hybride cloudontwerp is een zeer flexibele inzet van netwerkresources nodig - met flexibel routebeheer, granulaire beleidshandhaving, automatisering en de hoogste flexibiliteit om een grote verscheidenheid aan hardware- en softwareleveranciers te combineren en aan te passen. Het vereist ook een solide orkestratie voor een geautomatiseerde, efficiënte levering en het delen van netwerkbronnen. Het gebruik van traditionele netwerken brengt het risico met zich mee van trage provisioning, bandbreedtebeperkingen, slecht gebruik van netwerkbronnen en verhoogde kwetsbaarheid voor cyberbeveiliging. Een hybride cloudmodel is daarom beter af met SDN, omdat het de mogelijkheden biedt die ontbreken in traditionele datacenternetwerkomgevingen.

7. Verbeterde betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur

SDN is ook een uitstekende keuze voor organisaties als het gaat om IT-infrastructuren met hoge beschikbaarheidseisen. De technologie stelt IT-managers in staat om netwerkpaden on the fly om te leiden, waardoor de betrouwbaarheid van het netwerk van een organisatie aanzienlijk wordt verbeterd. Wanneer er bijvoorbeeld een netwerkstoring optreedt, kan een softwaregedefinieerd netwerk worden geprogrammeerd om automatisch om het getroffen gebied heen te leiden en alle eindpunten in het netwerk van een organisatie verbonden te houden.

Als gevolg van de betrouwbaarheidsvoordelen voor het organisatienetwerk, draagt een SDN ook bij tot een efficiënte en effectieve implementatie van Quality of Service (QoS) mechanismen, wat heel belangrijk is voor use cases zoals Voice over IP (VoIP) en videotransmissie, om maar twee voorbeelden te noemen. In een traditionele datacenternetwerkomgeving moeten alle netwerkswitches en routers die via spraak- en videoverkeer wordt afgeleverd QoS ingeschakeld hebben. Traditioneel werden deze technieken individueel ingesteld op elk netwerkapparaat. Voor een klein netwerk kan dit prima zijn, maar voor een uitgebreid netwerk dat een grote verscheidenheid aan sites overbrugt in misschien wel meerdere landen kan dit bijna onbeheersbaar worden. Met SDN behoren QoS-beheerproblemen zoals deze tot het verleden.

8. Consistente en granulaire beveiliging

Een ander belangrijk voordeel van softwaregedefinieerde netwerken dat zeker de flexibiliteitsbehoeften en infrastructurele verwachtingen van organisaties tegemoet komt. Met het groeiende aantal eindpunten in de IT-infrastructuur van elke organisatie in het achterhoofd, maakt SDN het mogelijk om kwaadaardig verkeer te onderscheppen van andere eindpunten. Als gevolg hiervan kunnen IT-managers snel reageren en het potentiële probleem aanpakken als er een kwaadaardige activiteit wordt getraceerd. In plaats van de uren die het zou kosten om een netwerkprobleem handmatig op te lossen, kan SDN organisaties in staat stellen om het in enkele seconden op te lossen.

Wanneer belangrijke beveiligingsupdates worden uitgebracht, kan het handmatig instellen ervan op elk apparaat ook tijdrovend zijn. Het kan ook resulteren in onbedoelde verkeerde configuraties of datacenterappliances die over het hoofd worden gezien. Met SDN kan elke datacenterappliance via de SDN-controller worden geüpgraded zonder dat toegang tot de eigenlijke appliances nodig is. Dit houdt in dat alle wijzigingen en upgrades van de appliances vanaf een centrale locatie foutloos en snel door het hele organisatienetwerk kunnen worden verspreid.

Daarnaast kunnen inconsistenties waarmee beveiligingsregels worden toegepast een grote bijdrage leveren aan beveiligingsproblemen in de IT-infrastructuur van een organisatie. Naast de proactieve poging van een hacker om de IT-omgeving van een organisatie van buiten een firewall binnen te dringen, kunnen onjuist geïmplementeerde beveiligingsregels binnen de IT-omgeving van een organisatie ook ten onrechte datacenterinfrastructuuractiva in gevaar brengen. SDN maakt gecentraliseerde en geautomatiseerde levering van beveiligingsfuncties voor datacenterinfrastructuur door het hele netwerk mogelijk. Organisaties kunnen centraal vastgestelde beveiligingsregels implementeren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat productie of HR toegang krijgt tot boekhoudgegevens. De instructies voor de beveiligingsregels worden vervolgens via de SDN-controller naar alle relevante apparaten gestuurd, waardoor consistentie en betrouwbaarheid met betrekking tot het algehele infrastructurele ontwerp wordt gewaarborgd.

Meer flexibiliteit: SDN en NFV gecombineerd

NFV-technologie is een belangrijke factor voor de adoptie van SDN en versterkt alle flexibiliteitsvoordelen die SDN kan bieden aan de IT-infrastructuur van een organisatie. De combinatie van SDN- en NFV-technologieën leidt in feite tot maximale wendbaarheid en brengt nog meer flexibiliteit, schaalbaarheid, snelheid in provisioning, kostenverlaging en beveiliging naar de datacenteromgeving van een organisatie. Zoals ontwikkeld door Worldstream en aangeboden via haar website hier onder de naam Worldstream Elastic Network, zijn de gecombineerde SDN- en NFV-technologieën in staat om gevirtualiseerde netwerkfuncties (VNF's) toe te voegen aan het netwerk van een organisatie. Een uniek en cruciaal element van een krachtig SDN/NFV-gebaseerd netwerk is het ontwerp van de SDN-controller, iets wat het R&D-team van Worldstream heel wat engineering research and development (R&D) uren heeft gekost.

Het SDN dat door Worldstream is ontwikkeld, biedt een zeer dynamisch, netwerkaangedreven platform voor de implementatie van allerlei datacenterservices op een uiterst flexibele manier, waarbij zelfs de mogelijkheid wordt gecreëerd om infrastructurele functionaliteit en workloads in real-time te verplaatsen.

Het SDN-gedreven aanbod van Worldstream

Worldstream is opgericht in 2006 door jeugdvrienden met een gedeelde passie voor gaming. Uit onvrede over de hoge kosten en de onbetrouwbaarheid van gameservers ontstond het idee om betere oplossingen te bieden. Sindsdien is het Westlandse IT-bedrijf uitgegroeid tot internationale speler van IT-infrastructuur (IaaS) met eigen datacenters in Nederland.  

Worldstream wil de levens van IT-leiders bij technologiebedrijven makkelijker maken. Als leverancier van datacenter-, hardware- en netwerkdiensten bedient Worldstream diverse zakelijke markten, waaronder Managed Service Providers (MSP's), System Integrators (SI's), Independent Software Vendors (ISV’s) en webhostingbedrijven. Het belangrijkste doel van Worldstream is om IT-leiders weer enthousiast te maken over hun IT-infrastructuur met hoogwaardige infrastructuur, toonaangevende service en sterke partnerschappen.

Worldstream’s SDN-netwerk maakt een dynamische en krachtige inzet van infrastructurele bronnen aan de edge mogelijk, waaronder private cloud, bare metal servers, block storage en object storage, dedicated servers, cloud on-ramps naar private clouds, firewalls en meer. Deze SDN/NFV-oplossingen zijn hier te vinden.

Interessant voor jou:

7 voordelen van een public cloud infrastructuur.

Het verschil tussen bare metal cloud en dedicated servers.

Wat zijn je opties tegen een stijgende lijn in DDoS-aanvallen? 

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier bereiken.