Datacenter Cross Connects - Uitdagingen en kansen

blog vrijdag 30 juni 2023

Datacenter cross connects (DCC's) zijn een manier om het netwerk van een IT-infrastructuur binnen een colocatie datacenter direct fysiek te verbinden met het netwerk van anderen in hetzelfde datacenter, zodat ze met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen delen zonder dat routering via een externe serviceprovider nodig is. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijke voordelen van het gebruik van datacenter cross connects voor jouw IT-infrastructuur.

Data Center Cross Connects

Datacenter cross connects worden meestal gebruikt om verschillende delen van de IT-infrastructuur van een grote organisatie met elkaar te verbinden, zoals het verbinden van de private cloud van een bedrijf met de public cloud. Of om het opslagplatform van een bedrijf te verbinden met de serveromgeving, of de colocatie omgeving met een serverruimte op korte afstand. Ze kunnen echter ook worden gebruikt om meerdere huurders binnen een datacenter met elkaar verbinden, zodat ze resources kunnen delen en rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.

Managementsamenvatting

Datacenter cross connects zijn een manier om het netwerk van een IT-infrastructuur binnen een colocatie datacenter fysiek te verbinden met het netwerk van anderen in hetzelfde datacenter, zodat ze met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen delen zonder dat routering via een externe serviceprovider nodig is. Ze worden meestal gebruikt om verschillende delen van de IT-infrastructuur van een grote organisatie met elkaar te verbinden, zoals het verbinden van de private cloud van een bedrijf met de public cloud, of de dedicated servers met hun opslagplatform. Ze kunnen ook worden gebruikt om meerdere huurders binnen een datacenter met elkaar te verbinden en zo de mogelijkheid te creëren om een ecosysteem binnen de datacenteromgeving op te zetten. Het gekozen verbindingstype en de poortsnelheid zijn afhankelijk van de specifieke vereisten van de netwerken die worden verbonden en de vereiste/toegestane gegevensoverdrachtssnelheden. De poortsnelheid van een datacenter cross connect is vooral belangrijk wanneer toepassingen een hoge bandbreedte en krachtige gegevensoverdracht vereisen.

Directe datacenterverbindingen kunnen twee datacenterapparatuur of -netwerken binnen een datacenter fysiek met elkaar verbinden. Een privé datacenter cross connect is een verbinding die wordt gemaakt via een netwerkserviceprovider, waardoor hogesnelheidscommunicatie tussen de systemen of netwerken mogelijk is, wat de prestaties en efficiëntie van IT-infrastructuren kan verbeteren. Bedrijven moeten een weloverwogen afweging maken voordat ze de beste oplossing voor hun datacenteromgeving kiezen. Directe cross connects hebben meestal een lage latency en kosteneffectieve opties, terwijl privé datacenter cross connects een speciale en geïsoleerde verbinding bieden tussen apparaten of netwerken. Privé cross connects kunnen ook worden gebruikt om een meer schaalbare IT-infrastructuur te creëren en te voldoen aan compliance-eisen.

DCC's kunnen met verschillende technologieën tot stand worden gebracht, zoals glasvezelkabels, koperkabels, coax of zelfs draadloze verbindingen. Het type verbinding en de gekozen poortsnelheid hangen af van de specifieke vereisten van de netwerken die worden verbonden en de vereiste/toegestane gegevensoverdrachtssnelheden. De meeste colocatiebedrijven voor datacenters brengen setupkosten en een maandelijks bedrag in rekening. Het type datacenter cross connect en de poortsnelheid zijn beide van invloed op de prijs van de cross connect.

De poortsnelheid van een datacenter cross connect verwijst naar de maximale gegevensoverdrachtsnelheid die kan worden bereikt tussen twee datacenterapparaten die via die cross connect zijn verbonden. Een hogere poortsnelheid zorgt voor een snellere gegevensoverdracht en kan belangrijk zijn voor toepassingen die een hoge bandbreedte vereisen, zoals grote gegevensoverdrachten of streamingdiensten. Daarnaast kan de poortsnelheid ook bepalend zijn voor het aantal datacentersystemen dat kan worden aangesloten op de crossconnect en de totale capaciteit van het datacenter. Zoals gezegd is de poortsnelheid van een datacenter crossconnect vooral belangrijk wanneer toepassingen een hoge bandbreedte en een krachtige gegevensoverdracht vereisen. Het is echter niet altijd een primair belang. Het hangt ook af van de specifieke use case en andere factoren.

Directe cross connects tegenover privé cross connects – De voordelen

Afhankelijk van de manier waarop de verbinding wordt gemaakt, kunnen DCC's een directe cross connect of een privé cross connect zijn. Een fysieke verbinding tussen twee datacenterapparatuur of netwerken in een datacenter staat bekend als een directe datacenter cross connect. Dit soort verbinding wordt gemaakt door de twee netwerken of apparatuurdelen met elkaar te verbinden via een kabel, zoals een ethernetkabel. Dit zorgt voor directe communicatie tussen de twee systemen of netwerken, zonder dat er externe routing of switching nodig is.

Een privé datacenter cross connect is een verbinding die wordt gemaakt via een netwerkserviceprovider. Dit soort verbinding maakt communicatie mogelijk tussen twee netwerken of datacentersystemen die zich in hetzelfde datacenter bevinden, maar niet fysiek met elkaar verbonden zijn. Het schakelen en routeren dat nodig is om de netwerken of systemen te verbinden, wordt meestal verzorgd door de netwerkserviceprovider.

De unieke vereisten van de IT-infrastructuur en het bedrijf bepalen of een directe datacenter cross connect of een privé datacenter cross connect wordt gebruikt. Beide soorten cross connects kunnen voordelen bieden voor IT-infrastructuren, afhankelijk van de situatie en het gebruik. Daarom is het cruciaal dat bedrijven de afwegingen grondig maken voordat ze de beste oplossing voor hun datacenteromgeving kiezen.

Directe datacenter cross connects maken hogesnelheidscommunicatie tussen de systemen of netwerken mogelijk, wat de prestaties en efficiëntie van IT-infrastructuren sterk kan verbeteren. Bovendien hebben directe cross connects meestal een lage latency, omdat de datacenterapparatuur of netwerken direct met elkaar verbonden zijn. Dit kan gunstig zijn voor toepassingen die snelle reactietijden vereisen, zoals real-time video- of audiostreaming, virtualisatie en cloud-gebaseerde diensten. Bovendien kunnen directe datacenter cross connects een kosteneffectieve optie bieden, omdat er geen externe routerings- of schakelapparatuur nodig is. Dit kan gunstig zijn voor organisaties die werken met beperkte budgetten, vooral voor organisaties die grote aantallen datacentersystemen en -netwerken hebben.

Privé datacenter cross connects kunnen echter ook aanzienlijke voordelen bieden. Ze bieden een speciale en geïsoleerde verbinding tussen apparaten of netwerken. Dit kan gunstig zijn voor IT-infrastructuren die een hoger beveiligingsniveau vereisen, zoals infrastructuren die gevoelige gegevens verwerken. Bovendien kunnen privé datacenter cross connects worden gebruikt om een meer schaalbare IT-infrastructuur te creëren, omdat ze het mogelijk maken om nieuwe datacenterapparaten en -netwerken toe te voegen aan de datacenteromgeving zonder de bestaande verbindingen te verstoren. Bovendien kunnen sommige organisaties compliance-eisen hebben waaraan moet worden voldaan bij het implementeren van cross connects. Privé datacenter cross connects kunnen organisaties helpen bij het voldoen aan verschillende compliance standaarden.

Uitdagingen bij het maken van cross connects

Het implementeren en beheren van datacenter cross connects voor IT-infrastructuren kan een aantal uitdagingen met zich meebrengen voor organisaties die ze implementeren. Een van de grootste uitdagingen is de complexiteit van routing en switching die nodig is om een privé datacenter cross connect tot stand te brengen tussen datacentersystemen of de netwerken binnen een datacenter. Dit kan moeilijk zijn om op te zetten en te beheren, vooral in datacenters met grote aantallen racks, apparatuur en netwerken.

Een andere uitdaging zijn de beveiligingsproblemen die kunnen ontstaan bij privé cross connects. Door de isolatie van datacentersystemen en netwerken kan het om veiligheidsredenen moeilijk worden om bedreigingen te detecteren en daarop te reageren. Naarmate het aantal apparaten en netwerken in een datacenter toeneemt, kan het bovendien steeds moeilijker worden om de privé cross connects tussen deze apparaten en netwerken te beheren en te onderhouden.

De kosten van datacenterverbindingen kunnen ook een belangrijk obstakel vormen voor organisaties met beperkte budgetten. Cross connects binnen een datacenteromgeving brengen vrijwel altijd bepaalde kosten met zich mee, maar het is algemeen bekend in de markt dat grote, wereldwijde datacenterbedrijven hiervoor te hoge kosten in rekening kunnen brengen. Eigenlijk zou men zich hiervan bewust moeten zijn voordat men een IT-infrastructuur in een bepaald datacenter implementeert. Bovendien kan de hoeveelheid bandbreedte die beschikbaar is voor een directe cross connect beperkt zijn door de apparatuur of infrastructuur die beschikbaar is in het datacenter, en kan de latency van een directe cross connect afhangen van de afstand tussen de apparaten of netwerken. In sommige gevallen kan de latency te hoog zijn voor bepaalde toepassingen of use cases.

Laat deze uitdagingen je echter niet in de weg staan. De deskundige technische supportmedewerkers van Worldstream kunnen je begeleiden bij de vereiste stappen voor het maken van datacenter cross connects in een van onze datacenters in heel Europa, alle opties toelichten en uitleggen hoe en waar deze datacenter cross connects de IT-infrastructuur en algehele efficiëntie van jouw bedrijf kunnen verbeteren.

De juiste kostenafweging bij cross connects

We hebben het net al even genoemd: de kosten van datacenterverbindingen. Zoals gezegd hebben de grote datacenterketens de neiging om buitensporig hoge kosten in rekening te brengen voor een datacenter cross connect. Daar hebben we wel eens onze vraagtekens bij. Niet alleen het feit dat de bedrijven in kwestie die buitensporige prijzen durven vragen, maar ook het feit dat er colocatieklanten zijn die bereid zijn die - in onze ogen - exorbitante prijzen te betalen.

Het zou te simplistisch zijn om te zeggen dat een datacenter cross connect niet meer mag kosten dan een kabel of zelfs gratis moet worden aangeboden. Naar onze mening mag er zeker een redelijke marktprijs worden betaald voor het installeren van een datacenter cross connect, waar aanzienlijk meer bij komt kijken dan alleen het leggen van een kabel. Misschien is het een goed idee om in dit artikel echt alle bijbehorende kosten voor een datacenterbeheerder te belichten als het gaat om het aanleggen van een datacenter cross connect. Om aan te tonen dat het ook niet eerlijk zou zijn om er een gratis te verstrekken.

We moeten in gedachten houden dat het vele jaren heeft geduurd om de digitale ecosystemen te ontwikkelen die momenteel beschikbaar zijn vanuit sommige datacenters. Om deze community ecosystemen te ontwikkelen, moeten datacenters meestal investeren. Dit gaat vaak gepaard met co-investeringen met carriers. Bijvoorbeeld door de dure dedicated glasvezelverbindingen naar het datacenter te brengen. Daarnaast kan een datacenter, vooral in het begin, colocatieovereenkomsten voor rackspace en elektriciteit moeten financieren zonder er geld aan te verdienen. Beheerders van datacenters kunnen carriers overhalen om een netwerk Point-of-Presence in hun faciliteit te implementeren door deze carriers te overtuigen van de waarde van hun netwerkinvestering.

Verbinden van IT-infrastructuren – diverse gebruiksscenario's

Een voorbeeld van een colocatieklant die datacenter cross connects gebruikt om een efficiënte IT-infrastructuur te implementeren met verschillende soorten infrastructuurimplementaties kan een detailhandelsbedrijf zijn. De detailhandelaar kan een private cloud hebben geïmplementeerd waar gevoelige klantgegevens, zoals persoonlijke gegevens, financiële gegevens en aankoopgeschiedenis, worden bewaard. De detailhandelaar kan ervoor hebben gekozen om de private cloud op servers in een afgesloten rack in een beveiligde colocatiefaciliteit te plaatsen om te garanderen dat deze gegevens worden beschermd en toch gemakkelijk toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.

Datacenter crosslinks kunnen door de detailhandelaar worden gebruikt om de private cloud te verbinden met de publieke cloudomgeving van de detailhandelaar, die wordt gebruikt voor bredere en minder gevoelige doeleinden zoals websitehosting. Snelle, speciale crossconnects tussen de private cloud- en public cloud-omgevingen van het bedrijf kunnen ervoor zorgen dat de twee systemen naadloos samenwerken als één geheel. Door deze cross-connects te gebruiken, kan het bedrijf ervoor zorgen dat zijn gegevens snel, veilig en kosteneffectief worden overgedragen zonder afhankelijk te zijn van het openbare internet.

Een ander voorbeeld van een datacenter cross connect use case kan een organisatie in de gezondheidszorg zijn met een groot aantal patiënten die grote hoeveelheden patiëntgegevens moeten opslaan. De organisatie in de gezondheidszorg kan besluiten om de patiëntgegevens op te slaan in een private cloud die is gehuisvest in een colocatiefaciliteit om de gegevensbeveiliging en compliance te handhaven. Om de private cloud te verbinden met de serverruimte van het bedrijf in de nabijgelegen kantoren, waar de gegevensanalyse en -verwerking plaatsvindt, kan de organisatie gebruikmaken van datacenter cross connects. Deze cross connects stellen het bedrijf in staat om een snelle verbinding met lage latency te implementeren tussen de private cloud en het datacenter op locatie, wat cruciaal kan zijn voor het waarborgen van gegevensbeveiliging en compliance, terwijl de organisatie de gegevens op een efficiënte manier kan verwerken en analyseren.

In beide gevallen kan het gebruik van datacenter cross connects deze organisaties helpen om hun IT-infrastructuur op een veilige, betrouwbare en (kosten)effectieve manier op te bouwen, terwijl de verschillende bronnen van de infrastructuur naadloos met elkaar worden verbonden.

Het opbouwen van partner ecosystemen

Datacenter cross connects kunnen ook worden gebruikt om effectief een partnerecosysteem op te bouwen binnen een colocatie datacenter dat de samenwerkingsbehoeften van een organisatie op de markt ondersteunt en tegelijkertijd operationele efficiëntie creëert.

Gezondheidszorg - De organisatie in de gezondheidszorg die we net noemden, kan een colocatie datacenter gebruiken om hun systeem voor elektronische patiëntendossiers te hosten. Door gebruik te maken van datacenter-crosslinks kan de organisatie voor gezondheidszorg rechtstreeks verbinding maken met een aantal partners, waaronder bijvoorbeeld leveranciers van laboratoriumresultaten en leveranciers van medische beeldvorming. Op die manier kan de organisatie voor gezondheidszorg een ecosysteem van partners opbouwen binnen het colocatie datacenter. Het kan de kwaliteit van de zorg en de resultaten voor patiënten verbeteren door de organisatie in staat te stellen om patiëntgegevens in realtime te raadplegen en uit te wisselen.

Financiële diensten - Een ander voorbeeld van een type organisatie dat kan profiteren van het gebruik van datacenter cross connects voor het opbouwen van een partner ecosysteem zou een financiële dienstverlener kunnen zijn. Datacenter cross connects zouden een financiële dienstverlener in staat kunnen stellen om direct verbinding te maken met een reeks gegevensbronnen voor de financiële markten wanneer hun servers en IT-infrastructuur in hetzelfde colocatie datacenter zijn ondergebracht. Hierdoor kan de financiële dienstverlener met lage latency toegang krijgen tot realtime marktgegevens om zijn handelsactiviteiten te verbeteren en slimmere investeringsbeslissingen te nemen.

De financiële organisatie kan realtime marktgegevens verkrijgen, zoals aandelenkoersen, handelsvolume en financiële indicatoren, om hun handelsactiviteiten te ondersteunen door rechtstreeks verbinding te maken met aanbieders van financiële marktgegevens. Met de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen in de markt en trends en patronen in de sector te herkennen, kan dit de financiële dienstverlener helpen beter onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen. Via datacenterverbindingen kan de organisatie ook verbinding maken met andere leveranciers van financiële diensten, zoals clearing- en afwikkelingsdiensten, wat hen kan helpen hun handelsprocessen te versnellen en kosten te besparen.

AdTech/MarTech - Een AdTech/MarTech-bedrijf is nog een voorbeeld van een type organisatie dat baat kan hebben bij het opbouwen van een partnerecosysteem binnen een colocatiedatacenter met behulp van datacenter cross connects. Datacenter cross connects kunnen de AdTech/MarTech-organisatie in staat stellen om snel, veilig en efficiënt toegang te krijgen tot realtime gegevens van partners die zich in hetzelfde datacenter bevinden, zodat ze hun reclame- en marketingactiviteiten kunnen ondersteunen en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het stelt AdTech/MarTech-bedrijven in staat om rechtstreeks verbinding te maken met een reeks partners, waaronder sociale mediaplatforms, uitgevers en advertentienetwerken.

Door datacenterverbindingen te gebruiken, kan de toegang van een AdTech/MarTech-bedrijf tot realtime gegevens, waaronder gebruikersgedrag, demografische gegevens en gegevens over betrokkenheid, hun reclame- en marketinginspanningen stimuleren. Dit kan het AdTech/MarTech-bedrijf in staat stellen om meer geïndividualiseerde en gerichte advertenties aan te bieden, waardoor de effectiviteit van advertenties en de ROI worden verbeterd. Daarnaast kan een AdTech/MarTech-bedrijf een koppeling maken met demand-side platforms via datacenter cross connects, waardoor ze hun reclame- en marketingprocessen kunnen stroomlijnen, kosten kunnen besparen en tegelijkertijd hun inkomsten kunnen verhogen.

Media en entertainment - Datacenter cross connects kunnen ook een cruciaal hulpmiddel zijn voor media- en entertainmentbedrijven bij het opzetten van een partnerecosysteem in het datacenter van hun keuze waar de IT-infrastructuur van het bedrijf zich bevindt. Door gebruik te maken van datacenter cross connects kunnen media-organisaties hun methoden voor contentdistributie en monetarisering verbeteren en uiteindelijk een betere ervaring bieden aan hun klanten.

Door cross connects te gebruiken, kunnen mediabedrijven hun IT-infrastructuur binnen de datacenteromgeving verbinden met partners zoals contentaggregators, aanbieders van transcodering en codering, advertentienetwerken, analyse- en meetproviders, cloudproviders, CDN-providers, betalingsgateways en aanbieders van rechtenbeheer. Dergelijke partners kunnen media- en entertainmentbedrijven ondersteunen met zaken als contentdistributie en monetisatie, het bijhouden van campagneprestaties en auteursrechten.

Productie - Het gebruik van datacenter cross connects zou productiebedrijven in staat kunnen stellen om hun algemene processen te optimaliseren en rechtstreeks verbinding te maken met verschillende partners die zich in hetzelfde datacenter bevinden. Om hun inventaris en logistiek te verbeteren, zou een productiebedrijf cross connects kunnen gebruiken om verbinding te maken met een leverancier van software voor supply chain management. Daarnaast kunnen fabrikanten verbinding maken met onderhouds- en reparatiebedrijven om hun apparatuur in goede staat te houden en stilstand te voorkomen. Om te garanderen dat producten voldoen aan de industrienormen en aan de verwachtingen van de klant, kunnen fabrikanten ook contact opnemen met leveranciers van kwaliteitsborging.

Het ERP-systeem is natuurlijk een essentieel onderdeel van de activiteiten van de meeste fabrikanten, omdat het de controle en automatisering van een groot aantal bedrijfsactiviteiten mogelijk maakt, waaronder logistiek, productieplanning en voorraadbeheer. Om hun flexibiliteit verder te verbeteren en tegelijkertijd beter te kunnen inspelen op de vraag van klanten en een concurrentievoordeel te behouden, kan het productiebedrijf dit partnerecosysteem binnen de datacenteromgeving opzetten door gebruik te maken van datacenter cross connects.

Cloud Gaming - Het gebruik van datacenter cross connects in de colocatie-omgeving kan ook voordelen bieden voor cloud gaming-bedrijven, omdat het de infrastructuur kan optimaliseren om de hoogste kwaliteit game-ervaringen te leveren met minimale latency en de hoogste doorvoer, wat op zijn beurt kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en omzet. Wanneer een cloud gaming-bedrijf een colocatie-datacenter gebruikt om zijn gameservers en bijbehorende IT-infrastructuur te hosten, kan het een partnerecosysteem opzetten en datacenter-crosslinks gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met verschillende partners in hetzelfde datacenter.

Voorbeelden van partners waarmee een aanbieder van cloudgames verbinding kan maken, zijn cloudproviders, die de nodige rekenkracht en opslag leveren om de games uit te voeren, en content delivery networks (CDN's), die ervoor kunnen zorgen dat de games met minimale vertraging en de hoogste doorvoercapaciteit bij de gebruikers worden afgeleverd. Door een datacenter cross connect te implementeren met een beveiligingsprovider die kan helpen bij het beveiligen van de activa van de gamingprovider en de naleving van de relevante wetgeving kan handhaven, zouden datacenter cross connects gamingorganisaties bovendien in staat stellen om hun beveiliging en naleving te versterken.

Worldstream Data Center Cross Connects

Worldstream wil IT-infrastructuur vereenvoudigen en toegankelijker maken voor alle IT-beslissers bij technologiebedrijven. Als leverancier van datacenter-, hardware- en netwerkdiensten bedient Worldstream diverse zakelijke markten, waaronder Managed Service Providers (MSP's), System Integrators (SI's), Independent Software Vendors (ISV’s) en webhostingbedrijven. Het belangrijkste doel van Worldstream is om beslissingsnemers in de IT-wereld gemoedsrust te geven door hoogwaardige infrastructuur, toonaangevende service en sterke partnerschappen te bieden, zodat ze weer enthousiast worden over hun IT-infrastructuur. Cross connects worden veelal gebruikt om verschillende delen van de IT-infrastructuur van een grote organisatie met elkaar te verbinden, zoals het verbinden van de private cloud van een bedrijf met de public cloud, of de dedicated servers met hun opslagplatform.

Meer over Worldstream's 3rd party datacenter cross connecties en hun respectievelijke oplossingen vind je hier.

Interessant voor jou:

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier bereiken.