De strategische voordelen van meerdere datacenter locaties

blog donderdag 26 oktober 2023

Heb je er als CIO, CTO of IT-manager wel eens over nagedacht om jouw IT-infrastructuur, inclusief de cloudomgeving, te hosten in meerdere geografisch verspreide datacenters? Er zijn veel voordelen verbonden aan het opzetten van jouw datacenteromgeving op deze manier. In dit blogartikel gaan we dieper in op de mogelijkheden van een multi-datacenterarchitectuur en de verschillende voordelen die dit voor jouw organisatie kan opleveren.

Multi location Data Center Setup

Waarom je jouw IT-infrastructuur op verschillende datacenter locaties wilt hebben

Ongetwijfeld hebben maar weinig IT-managers van kleine en middelgrote bedrijven ooit nagedacht over een IT-infrastructuur met meerdere datacenters verspreid over verschillende geografische regio's, mogelijk zelfs over landsgrenzen heen. Zo'n opzet was namelijk vroeger iets dat alleen binnen het bereik lag van Chief Information Officers en Chief Technology Officers van grotere organisaties en organisaties met een absolute noodzaak om zo'n opzet te realiseren. Om voor de hand liggende redenen. Tot voor kort was het onderhouden van IT-infrastructuur in verschillende datacenters behoorlijk duur. Bovendien was er voor veel organisaties niet echt een dringende noodzaak om een configuratie met meerdere datacenters op te zetten. Maar de tijden zijn veranderd.

Enterprise-organisaties met een aanzienlijk IT-budget, inclusief een omvangrijke IT-afdeling en misschien meerdere IT-teams in verschillende landen, zijn waarschijnlijk gewend aan een datacenterontwerp voor hun IT-infrastructuur waarin meerdere verspreide faciliteiten een rol spelen. Net als bijvoorbeeld ziekenhuisorganisaties en bedrijven in de gezondheidszorg voor wie maximale redundantie, bedrijfscontinuïteit en naleving van de wet- en regelgeving van vitaal belang zijn.

Met de huidige technologische vooruitgang en veranderende gebruikerseisen vanuit het bedrijfsperspectief wordt een ontwerp met meerdere datacenters echter steeds interessanter om te overwegen. Naast het maximaliseren van de veerkrachtigheid van de IT-infrastructuur kunnen andere doelen zijn: het invullen van de aanwezigheid van infrastructuur 'at the edge' en het optimaal gebruik maken van (gedistribueerde) cloud-infrastructuur, om er een paar te noemen. Een multi-datacenter opzet is nu haalbaar voor elke organisatie die tot voor kort de noodzaak er niet van inzag of voor wie de kosten misschien te hoog waren.

Ultieme veerkracht creëren

Om dataverlies te voorkomen en tegelijkertijd de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, is het van vitaal belang om de IT-infrastructuur veerkrachtig te maken, vooral als het gaat om bedrijfskritische applicaties. Cloud is inherent zeer veerkrachtig, maar het gebruik van cloud is misschien niet geschikt voor elk bedrijf en in elke situatie of voor elke toepassing. Als CIO, CTO of IT-manager zal je mogelijk eindigen met een hybride IT-omgeving, waarin public of private cloud een rol kunnen spelen, maar waarin een eigen datacenteromgeving, al dan niet door middel van colocatie, ook zijn plaats kan hebben.

Ondernemingen, financiële instellingen, ziekenhuizen en andere organisaties met bedrijfskritische applicaties zijn van oudsher gewend om meerdere datacenters te gebruiken om hun IT-infrastructuren onder te brengen. Aan de ene kant kan dit te maken hebben met het hebben van meerdere kantoren op verschillende locaties. Een ander argument is dat deze organisaties het zekere voor het onzekere willen nemen, al dan niet gedwongen door regelgeving uit de sector, terwijl ook eisen op het gebied van persoonsgegevens en naleving van dergelijke wet- en regelgeving een rol kunnen spelen. De meeste datacenters hebben componenten zoals koeling en stroomvoorziening behoorlijk redundant uitgevoerd, wat de veerkracht van de datacenteromgeving en daarmee de IT-infrastructuur als geheel ten goede komt. Als beheerder van bedrijfskritische applicaties moet je echter rekening houden met alle soorten calamiteiten, zelfs als dit uitzonderlijke situaties zijn en de kans procentueel klein is dat de calamiteit in kwestie zich daadwerkelijk voordoet.

Het toepassen van ultieme redundantie op datacenterniveau kan een must zijn voor ondernemingen, banken, ziekenhuizen en andere organisaties met bedrijfskritische applicaties. Zelfs als jouw datacenterprovider de hoogste redundantieniveaus heeft geïmplementeerd om aan de ultieme uptime-eisen te voldoen. In plaats van slechts één datacenter te gebruiken, kan een van de hoogste redundantieniveaus worden bereikt door gebruik te maken van een twin-datacenteropstelling met synchrone replicatie. Directe gegevenssynchronisatie tussen twee IT-omgevingen die volledig op elkaar lijken en geografisch van elkaar verwijderd zijn (misschien op een bepaalde minimale afstand om te voldoen aan risicobeperkende behoeften, terwijl de afstand wordt beperkt om te voldoen aan potentiële latentievereisten). Door te kiezen voor een datacenteropstelling als deze, wordt het theoretische gevaar van bijvoorbeeld brand, stroomuitval of bijvoorbeeld netwerkproblemen door graafwerkzaamheden gespreid. Dit concept kan zelfs worden uitgebreid naar meerdere datacenters.

Als er wordt gekozen voor een twin-datacenterontwerp met een fysiek gescheiden infrastructuur die de twee datacenters punt-tot-punt verbindt, of een opstelling met nog meer datacenters, kunnen gebruikers nooit cruciale gegevens kwijtraken en zijn ze zich niet bewust van een storing in het geval dat een van de datacenters per ongeluk een onderbreking zou ondervinden. De last van een storing wordt dan naadloos overgedragen aan het andere datacenter.

De eigen datacenters van Worldstream in Nederland bieden de hoogste redundantieniveaus en beschikken over alle certificeringen en controles op bedrijfsniveau, terwijl onze internationale datacenteromgeving via partner-maincubes in Frankfurt, Duitsland, bijvoorbeeld, ook over gecertificeerde beveiliging en redundantie op militair niveau beschikt. Zelfs dan kan een opstelling met meerdere datacenters wenselijk zijn voor wie ultieme beschikbaarheid en risicobeperking nodig heeft. Om deze en andere redenen heeft Worldstream haar Multi-Location datacenter oplossing ontwikkeld, die ook real-time verplaatsing van werklasten mogelijk maakt. Met behulp van de softwaregedefinieerde mogelijkheden zorgt het MKB-prijspunt ervoor dat deze bedrijfsfunctionaliteit binnen het bereik van een grote groep gebruikers komt. Het is beschikbaar via het Worldstream Elastic Network (WEN), ons softwaregedefinieerde netwerk dat wordt gevoed door Worldstreams fysieke wereldwijde netwerkbackbone met voldoende beschikbare bandbreedtecapaciteit.

De uitrol van edge datacenters

Een ander argument om te kiezen voor een datacenterontwerp op meerdere locaties kan bijvoorbeeld te maken hebben met de wereldwijde trend rond edge computing, waarbij applicaties gedistribueerd dicht bij de gebruikers moeten draaien.

Datacenter veerkracht en bedrijfscontinuïteit zijn ook enkele van de belangrijkste voordelen van edge computing, maar er is meer. Natuurlijk, met edge computing kunnen sites ‘at the edge’ onafhankelijk blijven functioneren in het geval van een storing - het is redundanter dan een opstelling in een gecentraliseerd datacenter omdat de infrastructuur lokaal is, maar dat is slechts een deel van de voordelen die het kan opleveren. In alle sectoren en gebruikssituaties kan edge computing helpen de gebruikerservaring te verbeteren door snellere, consistentere en betrouwbaardere diensten mogelijk te maken.

Edge computing via een datacenterontwerp met meerdere locaties maakt besluitvorming mogelijk in snelle omgevingen op basis van real-time gegevens. ‘At the edge’ kan real-time besluitvorming uitblinken. Als de hoeveelheid tijd die nodig is voor besluitvorming en gegevensverwerking zo klein is dat men zich geen vertraging kan veroorloven door de gegevens over het internet te sturen, kan het waarschijnlijk het beste ‘at the edge’ van het netwerk gebeuren. Hier kunnen beslissingen decentraal genomen worden op basis van een combinatie van gegevens van meerdere lokale sensoren.

Gegevensverwerking ‘at the edge’ biedt grote voordelen voor bijvoorbeeld Internet of Things (IoT) toepassingen, omdat de verwerkingsmogelijkheden zo dicht mogelijk bij IoT-apparaten worden gebracht. IoT-verwerkingstaken ‘at the edge’ kunnen tijd en middelen besparen in vergelijking met het overbrengen van gegevens naar centrale datacentra. Verwerkte gegevens zullen sneller beschikbaar zijn op de IoT-bestemmingen waarvoor ze bestemd zijn. Edge computing houdt de verwerking van IoT-gegevens dus dicht bij de bron. Voor bedrijven die IoT-gebaseerde producten en diensten implementeren, kan dit resulteren in aanzienlijke voordelen voor de IT-infrastructuur op het gebied van prestaties, latentie, beveiliging en kosten.

Een andere ontwikkeling waarvoor edge computing via een multi-locatie datacenteropzet interessant kan zijn, heeft te maken met de snelle toename van dataproductie en -verwerking in het algemeen - versterkt door het gebruik van AI- en ML-gestuurde toepassingen. Met de toename van datacreatie kunnen de 'datapijplijnen' tussen de verschillende internetknooppunten over de hele wereld te groot en te complex worden. Als alle groeiende hoeveelheden gegevens eerst over het internet worden verzonden voordat ze worden verwerkt, zal het wereldwijde web in de komende jaren eenvoudigweg niet in staat zijn om alle gegevens die moeten worden verplaatst en verwerkt, te verwerken.

Hier moeten we echter een kleine kanttekening bij plaatsen - aangezien Worldstream's low-latency wereldwijde netwerk backbone met een gebruik van slechts 45% voldoende bandbreedte beschikbaar heeft, waardoor toekomstige groei van het netwerk voor onze klanten gegarandeerd is. Meer in het algemeen zou het echter verstandig zijn om bepaalde computing taken naar de edge te verplaatsen, in het belang van de internetinfrastructuur als geheel. Toekomstige toepassingen zullen in toenemende mate afhankelijk zijn van machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI), waardoor de belasting van het internetverkeer verder toeneemt en de behoefte aan netwerksnelheid en -capaciteit en gegevensverwerking ‘at the edge’ nog meer wordt benadrukt.

Beveiliging, latentie en kostenefficiëntie verbeteren

Een van de heersende misvattingen over edge is dat cloud computing er op de een of andere manier door zou worden vervangen. In de praktijk moeten edge en cloud samenwerken. De intelligente aanpak veronderstelt dat een gedecentraliseerde edge en een gecentraliseerde cloud op elkaar zijn afgestemd. Of het nu een publieke, hybride of private cloud is, een cloudomgeving kan een platform bieden om alle gegevens te centraliseren en te gebruiken waar en wanneer dat nodig is in een organisatie.

Het implementeren van IT-infrastructuur aan de rand van een datacenter met meerdere locaties kan ook gunstig zijn voor een verbeterde beveiligingsarchitectuur. Natuurlijk kan edge computing het potentiële aanvalsoppervlak voor kwaadwillenden vergroten, maar de potentiële impact op het bedrijf als geheel kan er aanzienlijk door worden beperkt. Het feit dat er minder gegevens kunnen worden onderschept wanneer er minder gegevens over het internet worden verstuurd, is een andere realiteit die gunstig kan zijn voor de beveiliging van een bedrijf. Daarnaast helpt edge computing organisaties bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van gegevenssoevereiniteit, lokale wet- en regelgeving en privacywetgeving.

Als het gaat om netwerklatentie, met een autonome auto als voorbeeld, kan de relevantie van de gegevens die worden verwerkt afnemen met de verwerkingstijd. Het is dus belangrijk om gegevens snel over te dragen en te verwerken, omdat veel van de gegevens die een autonoom voertuig ‘at the edge' verzamelt na een paar seconden waardeloos kunnen zijn. Vooral op een drukke weg tellen milliseconden voor autonoom rijden, waardoor de behoefte aan de laagste latenties bij het overbrengen van gegevens toeneemt.

Een ander voorbeeld waar milliseconden in verwerkingstijdvertraging kunnen tellen, met andere woorden waar de laagste netwerklatenties een belangrijke rol kunnen spelen, is binnen de Industry 4.0-instellingen. Hier moeten AI-gebaseerde technologieën continu alle onderdelen van een productieproces monitoren om gegevensconsistentie te behouden. Bij Industry 4.0-opstellingen is er vaak onvoldoende tijd om gegevens heen en weer te sturen tussen een productielocatie aan de ene kant en een gecentraliseerd datacenter of clouds aan de andere kant. In omstandigheden zoals apparatuurstoringen en mogelijk fatale ongelukken kan onmiddellijke gegevensanalyse onmisbaar zijn. Reactietijden worden verbeterd door latentie te elimineren en gegevensverwerking naar de rand te duwen, op de plek waar de gegevens worden gecreëerd.

Als het gaat om de kosten voor het overbrengen, onderhouden en beveiligen van gegevens voor edge-gebruik, lijkt het misschien niet de slimste keuze om hetzelfde bedrag aan alle gegevens te besteden, omdat niet alle gegevens hetzelfde zijn en niet alle gegevens dezelfde waarde hebben voor een organisatie. Sommige gegevens kunnen van vitaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, terwijl andere gegevens waarschijnlijk minder waardevol of zelfs nutteloos zijn. Als bedrijf zou je geld kunnen besparen door zoveel mogelijk data op locaties ‘at the edge’ te houden in plaats van dure bandbreedte te moeten gebruiken om je data heen en weer te laten reizen naar de edge. Ook hier kan een datacenterontwerp met meerdere locaties gunstig zijn voor edge use cases, waardoor ook kosten kunnen worden bespaard.

Voice-over-IP-toepassingen

Andere toepassingen waarvoor een multi-locatie datacenterontwerp interessant kan zijn, betreffen latentiegevoelige operaties zoals voor mediaspelers en bijvoorbeeld ook Voice-over-IP (VoIP). Een mediaspeler zal hoogstwaarschijnlijk afhaken als er een te grote vertraging optreedt in de afhandeling van een media-afspeelgebeurtenis voor gebruikers aan de rand. Hetzelfde geldt voor VoIP. Bij een te hoge latentie zal de kwaliteit van gesprekken tussen gebruikers op edge locaties haperen, wat uiteindelijk kan leiden tot het wegvallen van telefoongesprekken, iets wat absoluut onacceptabel is als je als provider een dergelijke dienst aanbiedt aan klanten. Als provider zul je waarschijnlijk ook servicelevel agreements (SLA's) willen aanbieden bij je VoIP-diensten. Met datacenters op meerdere locaties wordt het controleren van latentiewaarden eenvoudiger, terwijl de waarschijnlijkheid toeneemt dat VoIP-gebaseerde telefoongesprekken vlekkeloos verlopen en de klanttevredenheid dus toeneemt.

Een provider met meerdere datacenters verspreid over een geografische regio, of dat nu een land, een continent of de wereld is, kan een betrouwbaardere ervaring bieden. Een VoIP-gesprek zal van hogere kwaliteit en betrouwbaarheid zijn naarmate de datacenters dichter bij de gebruikers staan.

Met VoIP-telefonie genereert elk gesprek dat wordt gevoerd gegevenspakketten. De hoeveelheid gegevens die een datacenter moet beheren stijgt recht evenredig met het aantal telefoongesprekken. Eén VoIP-serviceprovider moet misschien VoIP-telefoongesprekken voor duizenden bedrijven afhandelen. Dit betekent dat miljoenen datapakketten wereldwijd gecomprimeerd, verzonden en ontvangen moeten worden.

Als VoIP-serviceprovider wilt u er zeker van zijn dat uw infrastructurele set-up de vraag van de klant aankan, zelfs als het gaat om tijdelijke pieken in het verkeer of vanwege noodzakelijke schaalvergroting vanwege de groei van klanten. De hoeveelheid gegevens die een gecentraliseerd datacenter kan opslaan en verwerken heeft echter zijn grenzen. De prestaties van een VoIP-applicatie kunnen eronder lijden wanneer alles in één datacenter wordt gecentraliseerd. Zie het als een trechter. Als er te veel gegevens naar een gecentraliseerd datacenter worden gestuurd, kunnen telefoongesprekken te maken krijgen met jitter en latentie, wat kan leiden tot onnauwkeurigheden in de infrastructuur en een daling van de gesprekskwaliteit.

Met een datacenter op meerdere locaties zijn deze problemen niet zo waarschijnlijk, omdat de verwerking van datapakketten dicht bij de gebruikers plaatsvindt. Als VoiP-provider ben je er dan van verzekerd dat de kwaliteit van de VoIP-gesprekken op een zeer hoog niveau blijft, terwijl je ook betere SLA-afspraken kunt maken met je klanten.

Backbone netwerk, EVPN VXLAN-technologie

Voor het geval je denkt dat het implementeren en beheren van datacenterinfrastructuur op meerdere geografische locaties zeer complex en een uitdaging zal zijn, kunnen we je geruststellen. De sleutel tot een vlekkeloos beheer van de IT-infrastructuur in datacenters op meerdere locaties is het netwerk. Voor bedrijfsorganisaties is dit meestal bekend terrein. Daar werden tot voor kort (en nog steeds) grote bedragen geïnvesteerd om de netwerkinfrastructuur adequaat in te richten voordat de overige IT-infrastructuur erop werd gebouwd. Voor MKB-bedrijven is dit misschien nieuw, maar ze kunnen de kostenintensieve investeringen overslaan die voorheen nodig waren om een multi-locatie datacenter te implementeren.

Het R&D- en netwerkteam van Worldstream heeft de complexiteit voor klanten al uitgezocht en tegelijkertijd voorkomen dat het een kostbare aangelegenheid wordt door EVPN (Ethernet Virtual Private Network) VXLAN (Virtual Extensible LAN) technologie in haar aanbod te integreren. EVPN VXLAN is een kerntechnologie voor WorldStream's recent ontwikkelde eigen netwerktechnologie, ons softwaregedefinieerde netwerk dat voortbouwt op de wereldwijde backbone van het Worldstream. Op deze manier kunnen klanten allerlei soorten infrastructuur voor datacenterservices elastisch implementeren en beheren op datacenter edge locaties, inclusief de meerdere datacenters, netwerkinfrastructuur en cyberbeveiligingsfuncties.

Met onze EVPN VXLAN-gebaseerde technologie is er nog steeds een fysieke verbinding met een bestaand datacenter nodig. Het is dus geen volledig gevirtualiseerde infrastructuur. Het betekent dat onze fysieke wereldwijde netwerkbackbone aanwezig moet zijn in een datacenter dat je wil opnemen in uw multi-locatie datacenterinfrastructuur.

Voorheen was hiervoor een kostbare DCI-architectuur (Data Center Interconnect) nodig, die meerdere datacenters verbond via point-to-point-verbindingen. Bij het uitbreiden van een multi-locatie datacenterinfrastructuur moest deze oefening helemaal opnieuw worden gedaan, wat niet alleen kan leiden tot aanzienlijke kosten, maar ook tot lange doorlooptijden. Een architectuur als DCI biedt geen flexibele infrastructuur, iets wat onze EVPN VXLAN-gebaseerde netwerktechnologie wel biedt.

Een gedistribueerde cloud toevoegen

EVPN VXLAN-gebaseerde netwerktechnologie maakt niet alleen het opzetten van multi-locatie datacenterinfrastructuur mogelijk. Een dergelijk netwerkontwerp stelt bedrijven, van MKB tot grote ondernemingen, in staat om alle vormen van computer-, netwerk- en cyberbeveiligingsresources flexibel en naadloos met elkaar te verbinden. Het betekent dat onze netwerkarchitectuur echt in staat is om te voldoen aan de strengste organisatorische eisen als het gaat om hybride IT, zelfs aan de (netwerk)edge. Zo kunnen bijvoorbeeld cloudinstances, bare metal hardware, virtuele machines (VM's) en cyberbeveiligingsoplossingen worden gehost op vrijwel elke datacenterlocatie van jouw keuze, of deze nu eigendom is van het bedrijf zelf of van een datacentercolocatieprovider. Werklasten kunnen dan zelfs ad hoc worden overgebracht en verplaatst dankzij deze onderling verbonden bronnen.

Ja, we noemen cloud computing als een optie om te integreren in een gedistribueerde datacenterinfrastructuur met meerdere locaties zoals deze. Het gaat dus niet alleen om het onderbrengen van fysieke servers in fysieke datacenters op meerdere locaties. Een gedistribueerde cloudinfrastructuur op edge locaties kan allerlei voordelen opleveren, vooral als je rekening houdt met het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) in toepassingen. Gedistribueerde cloud kan helpen om flexibel om te gaan met datapieken en snelgroeiende datavolumes die het gevolg kunnen zijn van de AI/ML-trend.

Het EVPN VXLAN-netwerk van Worldstream biedt de hoogste mate van netwerkflexibiliteit, terwijl de cloud ook flexibiliteit biedt op het gebied van opslag- en rekencapaciteit, inclusief snelle en nauwkeurige gegevensverwerking op edge locaties. Deze twee voordelen kunnen relatief eenvoudig worden gecombineerd door het gebruik van Worldstream Elastic Network (WEN). Het netwerk met deze multi-locatie datacenteropstelling kan worden gebruikt om de flexibiliteit van de verwerkings- en opslagcapaciteit van cloud computing eenvoudig te verspreiden.

Het multi-locatie datacenter aanbod van Worldstream

Worldstream is opgericht in 2006 door jeugdvrienden met een gedeelde passie voor gaming. Uit onvrede over de hoge kosten en de onbetrouwbaarheid van gameservers ontstond het idee om betere oplossingen te bieden. Sindsdien is het Westlandse IT-bedrijf uitgegroeid tot internationale speler van IT-infrastructuur (IaaS) met eigen datacenters in Nederland.  

Worldstream wil de levens van IT-leiders bij technologiebedrijven makkelijker maken. Als leverancier van datacenter-, hardware- en netwerkdiensten bedient Worldstream diverse zakelijke markten, waaronder Managed Service Providers (MSP's), System Integrators (SI's), Independent Software Vendors (ISV’s) en webhostingbedrijven. Het belangrijkste doel van Worldstream is om IT-leiders weer enthousiast te maken over hun IT-infrastructuur met hoogwaardige infrastructuur, toonaangevende service en sterke partnerschappen.

Gesteund door haar eigen wereldwijde backbone, biedt Worldstream solide Infrastructure-as-a-Service (IaaS) oplossingen, waaronder zeer aanpasbare bare metal servers met intelligente DDoS-bescherming en meer. Organisaties die hun IT-infrastructuur op meer dan één fysieke locatie willen implementeren, hebben verschillende aanbiedingen beschikbaar die helpen bij de implementatie van datacenters in heel Europa. Maak directe koppelingen met bekende publieke cloudproviders met Cloud On-Ramp of cross connect met andere datacenters. Liever jouw fysieke infrastructuur op meerdere geografische locaties? Onze oplossingen zijn beschikbaar op meerdere locaties, zoals Frankfurt. Als je gebruik wilt maken van de diensten van Worldstream op jouw kantoorlocatie, kunnen we een directe koppeling met jouw bedrijf faciliteren.

De Infrastructure-as-a-Service-oplossingen van Worldstream omvatten private cloud, public cloud en verschillende opslagoplossingen, zoals block- en object storage. Je vindt deze IaaS-diensten hier.

Interessant voor jou:

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier bereiken.