De waarde van glasvezelverbindingen

blog vrijdag 18 augustus 2023

Glasvezelverbindingen bieden datacenterklanten op dit moment de hoogste internetsnelheden voor hun IT-infrastructuren die worden ingezet. Door gebruik te maken van de enorme bandbreedtemogelijkheden van glasvezelkabels kunnen bedrijven datatransmissiesnelheden bereiken die zowel ongelooflijk snel als uiteindelijk betrouwbaar zijn en die de snelheden en betrouwbaarheid van koperen lijnen aanzienlijk overtreffen.

Value of Fiber Optics

Managementsamenvatting - Glasvezelverbindingen bieden bedrijven de hoogste netwerksnelheden, waardoor ze gegevensoverdrachtsnelheden tot 10 Gbit/s kunnen bereiken. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de transmissiesnelheden die conventionele koperen lijnen bieden. De grotere bandbreedte die glasvezel mogelijk maakt, stelt bedrijven in staat om met gemak cloud-gebaseerde toepassingen, externe werkkrachten, videoconferenties en streaming, evenals back-up en opslag van gegevens op afstand te verwerken. In vergelijking met traditionele koperverbindingen kan glasvezel grote voordelen bieden. Deze voordelen omvatten verbeterde snelheid, betrouwbaarheid, beveiliging en verbeterde connectiviteit met de cloud. Signaalsterkte, netwerkbandbreedtecapaciteit, netwerklatency en duurzaamheid zijn andere voordelen die kunnen worden behaald door gebruik te maken van glasvezeltechnologie. Bovendien verbruikt het minder elektriciteit en heeft het een kleiner effect op het milieu dan andere manieren van dataverbindingen.

Met behulp van lichtsignalen die langs optische kabels bewegen, vertegenwoordigt glasvezel een connectiviteitstechnologie die de bliksemsnelle overdracht van informatie met ultralage latency over lange afstanden mogelijk maakt, inclusief data, spraak en video/streaming.

Het voldoen aan de bandbreedtebehoeften van bedrijfsnetwerken

In de afgelopen jaren is de vraag naar connectiviteit en het delen van gegevens aanzienlijk toegenomen. Veel organisaties hebben een groeiende behoefte aan extra netwerkbandbreedte, als gevolg van het digitaliseringsproces dat in bijna elke branche aan kracht wint, maar ook door de wijdverspreide toepassing van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML).  De thuiswerktrend en het gebruik van videoconferentieoplossingen is een andere factor die de groei van bandbreedte stimuleert, waardoor de behoefte aan datatransport met de hoogste snelheid en de laagste latency toeneemt. Om deze groeiende trend te illustreren: volgens de FCA (Fiber Carrier Association) zijn er alleen al in Nederland 1,3 miljoen nieuwe glasvezelverbindingen gerealiseerd in 2022. Voor veel organisaties kan glasvezel de oplossing zijn om aan die steeds krapper wordende netwerkbehoeften te voldoen.

Organisaties kunnen overal in Nederland een directe glasvezelverbinding aanvragen met Worldstream-diensten in hun datacenters via Fiber to the Business. In Nederland reikt de glasvezelconnectiviteit van Worldstream tot aan de voordeur van elke postcode, inclusief kantoorgebouwen.

Organisaties hunkeren naar netwerkbandbreedte

We kunnen ons afvragen of er een echte behoefte is aan aanzienlijk hogere netwerksnelheid en bandbreedte die het gebruik van glasvezel als het connectiviteitsmedium bij uitstek rechtvaardigt. Absoluut, zonder twijfel. Laten we enkele voorbeelden geven waarom organisaties baat kunnen hebben bij het beschikbaar hebben van de best mogelijke netwerksnelheid en bandbreedte voor hun kantoren.

  • E-mails met grote bijlagen - Organisaties versturen en ontvangen vaak talloze grote bestanden via e-mail. Voorbeelden van dit soort bijlagen zijn foto's met een hoge resolutie, video's, PDF's en ontwerpbestanden. Bandbreedte kan snel worden verbruikt door deze bestanden, wat kan resulteren in tragere internetverbindingen en verminderde productiviteit. Omdat er voldoende bandbreedte beschikbaar is met glasvezel, kunnen organisaties deze gegevens sneller en effectiever verzenden en ontvangen.
  • Cloud-gebaseerde applicaties ondersteunen - Veel organisaties maken voor hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van cloudgebaseerde software, zoals applicaties voor klantrelatiebeheer (CRM), boekhouding, communicatie, maar ook workflow- en projectbeheer. Het onderhouden van ononderbroken en goed presterende verbindingen met deze SaaS-applicaties (Software-as-a-Service) is essentieel voor organisaties. Om deze softwareprogramma's goed te laten werken is een consistente en betrouwbare verbinding met het internet nodig. Met glasvezel hebben organisaties toegang tot een aanzienlijk grotere bandbreedte, wat resulteert in een effectiever gebruik van de applicaties met een verbeterde uptime.
  • Ondersteuning van werknemers op afstand - De COVID-19 pandemie heeft de trend versterkt dat werknemers hun werk op afstand doen, wat heeft geresulteerd in een extra behoefte aan meer netwerkbandbreedte. Omdat steeds meer werknemers ervoor kiezen om thuis te werken, hebben organisaties de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze werknemers genoeg netwerkbandbreedte tot hun beschikking hebben om naadloos toegang te krijgen tot bedrijfsbronnen en om te communiceren met hun collega's. Glasvezel heeft de eigenschappen om dit mogelijk te maken.
  • Videoconferenties en streaming - Videoconferenties hebben zich ontwikkeld tot een belangrijk hulpmiddel voor organisaties om te communiceren met hun klanten, partners en werknemers die op afstand werken. Het streamen van live evenementen en webinars wordt ook steeds meer gebruikt door organisaties om te communiceren met hun klanten. Elk van deze activiteiten kan aanzienlijke hoeveelheden netwerkbandbreedte vereisen, terwijl organisaties de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun webinars, online evenementen en videofeeds willen verbeteren. Nu er meer netwerkbandbreedte beschikbaar is, maakt glasvezel dit mogelijk.
  • Gegevensback-up en -opslag op afstand - Nu steeds meer bedrijven hun gegevensopslag verplaatsen naar externe cloudomgevingen en datacenters, zullen ze een groeiende behoefte hebben aan extra bandbreedte om gegevens zo snel en veilig mogelijk te uploaden en downloaden. Wanneer een organisatie meer netwerkbandbreedte beschikbaar heeft, zullen taken zoals het maken van back-ups en het herstellen van gegevens sneller en betrouwbaarder worden uitgevoerd. Het gebruik van glasvezel stelt organisaties hiertoe in staat.

Gebruiksscenario’s voor toenemende bandbreedtevraag: Onderwijs, gezondheidszorg, productie

De technologie van glasvezel is in staat om zelfs aan de meest veeleisende eisen die aan netwerken en bedrijven worden gesteld te voldoen. Om verder te onderzoeken en te illustreren waar de snelgroeiende behoefte aan netwerkbandbreedte met lage latency vandaan komt, kan het nuttig zijn om een korte blik te werpen op de eisen die bepaalde marktsectoren aan netwerken stellen, zoals de onderwijssector, de gezondheidszorg en de verwerkende industrie.

In de onderwijssector worden leermiddelen steeds vaker digitaal toegankelijk gemaakt. Ook een leerlingvolgsysteem is vaak op afstand toegankelijk voor zowel leerlingen als ouders. Bovendien kan het netwerk van een onderwijsinstelling worden gebruikt om apparatuur zoals beamers en bewakingscamera's te bedienen. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen behoefte hebben aan interactie met andere onderwijsinstellingen en organisaties waarmee ze nauwe banden onderhouden.

Het is ook niet uit de lucht gegrepen dat de gezondheidszorg een steeds grotere behoefte heeft aan netwerkbandbreedtecapaciteit met lage latency. Patiëntendossiers moeten worden bijgehouden en af en toe opnieuw worden geraadpleegd door verschillende geautoriseerde medewerkers in de gezondheidszorg, waaronder artsen en verplegend personeel. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van hedendaagse technologieën die afhankelijk zijn van netwerkverkeer, zoals robotchirurgie en verbonden systemen die artsen in staat stellen om op afstand samen te werken tijdens operaties. De toenemende behoefte aan snelle, betrouwbare netwerktoegang wordt ook aanzienlijk geholpen door huisautomatisering en het gebruik van Internet of Things (IoT) apparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Bovendien maken online patiëntenportalen en e-gezondheidssystemen het mogelijk om patiënten steeds meer op afstand te helpen. Met andere woorden, de gezondheidszorgsector heeft een enorme en groeiende behoefte aan netwerkbandbreedtecapaciteit met lage latency.

Een ander goed voorbeeld van een sector die naar verwachting steeds meer gegevens zal genereren terwijl de behoefte aan snel en betrouwbaar netwerkverkeer merkbaar toeneemt, is de productiesector. In de komende jaren zal de nadruk liggen op 'slimme fabricage' door middel van procesautomatisering, vooral met behulp van robotica, naarmate het Industrial Internet of Things (IIoT) zijn intrede doet op mainstreammarkten. Het gebruik van IIoT-technologieën kan de productiviteit aanzienlijk verhogen, maar zal ook gevolgen hebben voor het transport van gegevens door de netwerken van fabrikanten. Netwerkbandbreedte is waarschijnlijk zelfs de belangrijkste overweging als je nadenkt over de adoptie van IIoT. Robotica en andere aangesloten automatiseringssystemen kunnen enorme hoeveelheden gegevens genereren en een onevenredige hoeveelheid netwerkbandbreedte gebruiken. Als we het hebben over de netwerkeisen die IIoT stelt, denken we ook aan 5G voor privégebruik, maar glasvezel biedt op verschillende niveaus belangrijke voordelen ten opzichte van 5G voor privégebruik.

Glasvezel: Belangrijke technologische aspecten

Om als organisatie een eventuele keuze voor glasvezel te rechtvaardigen, is het misschien goed om ook te weten hoe deze technologie er precies uitziet en hoe het werkt. Bij glasvezel worden de lichtsignalen verzonden via optische vezels, dat zijn heldere, dunne, flexibele draden van glas of kunststof. Glasvezelkabel bestaat in feite uit verschillende glasvezels. Een andere glaslaag, die we cladding noemen, is omgeven door deze kern van glasvezels. De bekleding wordt beschermd door een laag die we de bufferbuis noemen, en de mantel laag dient als laatste verdedigingslinie voor elke afzonderlijke streng. De kern, bekleding en mantel vormen dus de essentiële onderdelen van een optische vezel:

De kern van een optische vezel is een cilindrische glazen structuur waarin lichtsignalen worden getransporteerd. Licht stroomt alleen door de kern omdat deze is gemaakt van zeer zuiver glas, ook wel siliciumdioxide genoemd, en een hogere brekingsindex heeft dan de bekleding.

Een buitenste coatinglaag, de cladding, omringt de kern en reflecteert het licht terug, zodat het niet uit de kern kan ontsnappen. De lichtsignalen worden in de kern gehouden en gaan met weinig verlies of verstrooiing door de vezel omdat de cladding uit minder zuiver glas bestaat en een lagere brekingsindex heeft dan de kern.

Een mantel is een externe beschermingslaag voor optische vezels die is gemaakt van een duurzaam, flexibel polymeer, zoals polyvinylchloride (PVC) of kunststof. Het omhulsel, ook wel mantel genoemd, beschermt de kern en coating tegen schuren, vocht en mechanische schade.

Er zijn verschillende soorten glasvezelverbindingen beschikbaar voor organisaties. Dit kunnen de volgende zijn:

Fiber to the Node (FTTN) - De internetverbinding wordt geleverd via reeds bestaande koperverbindingen vanaf een knooppunt in een kantoorgebouw dat wordt bereikt via een glasvezelkabel.

Fiber to the Curb (FTTC) - Dit is een technologie waarbij koperdraden worden gebruikt om glasvezelkabels aan te sluiten op een locatie in de buurt van een bedrijf.

Fiber to the Building (FTTB) of Fiber to the Premises (FTTP) - De glasvezel wordt rechtstreeks in een kantoorgebouw aangesloten.

Dit is hoe glasvezeltechnologie eruitziet in combinatie met zakelijk gebruik, maar hoe werkt de communicatie van A naar B precies? We leggen het uit. Een ontvanger, een zender en een optische kabel zijn de drie essentiële onderdelen van een glasvezelsysteem. De optische vezel dient als transmissiemedium. Het volgende is in feite een vereenvoudigde uitleg van hoe glasvezel werkt en hun communicatiesignalen overbrengt, onderverdeeld in vijf stappen:

Stap 1: Zender - De glasvezelzender neemt een elektrisch signaal en verandert het zodat het als een optisch signaal kan worden ontvangen. Dit wordt bereikt door een laser of LED (Light Emitting Diode) te moduleren met het elektrische signaal om een reeks lichtpulsen te genereren die overeenkomen met de gegevens die worden overgebracht. Dit kan ook met een laser worden gedaan.

Stap 2: Optische vezel - Een optische vezel is een dunne streng glas of plastic die bedoeld is om lichtpulsen over lange afstanden te geleiden zonder aanzienlijke verzwakking of verlies van gegevenskwaliteit. Optische vezels kunnen stijf of flexibel zijn. Een bekledingslaag omsluit de kern van de vezel en het is deze bekledingslaag die verantwoordelijk is voor het terugkaatsen van licht in de kern zodat het niet ontsnapt.

Stap 3: Lichtpropagatie - Wanneer de lichtpulsen verder de vezel in gaan, raken ze de bekledingslaag en worden ze voortdurend teruggekaatst naar de kern. Dit is de eerste stap in het lichtpropagatieproces. Dit fenomeen, dat bekend staat als volledige interne reflectie, maakt het mogelijk voor licht om grote afstanden af te leggen met slechts een klein beetje verzwakking.

Stap 4: Ontvanger - De ontvanger bevindt zich aan het andere uiteinde van de vezel en is verantwoordelijk voor het omzetten van het optische signaal in een elektrisch signaal. De lichtpulsen worden gedetecteerd door een fotodetector, die ze vervolgens omzet in een elektrische stroom om dit doel te bereiken. Daarna wordt de elektrische stroom versterkt en verwerkt zodat de originele gegevens kunnen worden teruggehaald.

Stap 5: Repeaters - Om potentiële signaaldegradatie te omzeilen, is het mogelijk om repeaters te installeren op verschillende punten langs de lengte van de glasvezelkabel. Deze repeaters kunnen het optische signaal zowel versterken als regenereren. Het optische signaal wordt opnieuw verzonden door deze repeaters, waardoor zowel de sterkte als de kwaliteit van het signaal worden hersteld en het signaal verder kan reizen over de glasvezellijn.

Glasvezel tegenover Koperen Lijnen

Koperen kabels, dezelfde soort draden die spraak overbrengen via een traditionele telefoonlijn, worden door zowel DSL als kabelinternet gebruikt om gegevens over te brengen. Het feit dat deze technologie al zo lang bestaat, bewijst de kwaliteit ervan, maar glasvezel is echt nodig om te voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld door de eerder besproken voorbeeldgebruikssituaties, die slechts enkele voorbeelden zijn van de vele gebruikssituaties en industrieën waar glasvezel het verschil kan maken. Koperdraden kunnen de spanningssignalen die ze dragen aanzienlijk verzwakken en vervormen, in tegenstelling tot glasvezelkabels, die licht verzenden met zeer weinig verzwakking en vervorming. Wanneer de communicatieafstanden van koperen kabels groter worden, worden deze problemen erger.

Omdat koperen connectiviteit over langere afstanden met hogere verzwakking en vervorming te maken heeft, kan een signaal slechter worden naarmate een internetgebruiker zich verder van een bronknooppunt in een datacenter bevindt en van de diensten die worden geleverd door een Internet Service Provider (ISP) of Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider zoals Worldstream. Verzwakking en vervorming kunnen toenemen samen met een afname van de internetsnelheid. Hierdoor is het snelheidsbereik van koperen DSL- en kabelinternetverbindingen altijd beperkt. De hoeveelheid gegevens die de koperverbinding aankan, heeft meestal ook invloed op de internetsnelheid. In plaats van elektriciteit te gebruiken om gegevens te transporteren, maakt glasvezelconnectiviteit gebruik van gemoduleerd licht. Hierdoor bieden glasvezelverbindingen een veel grotere bandbreedtecapaciteit omdat ze niet worden beperkt door de fysieke beperkingen van elektriciteit die door metaal stroomt. Glasvezelverbindingen zijn ook minder gevoelig voor elektromagnetische interferentie, die de signalen kan verzwakken en de datatransmissiesnelheid kan vertragen.

Glasvezelverbindingen werken vaak meerdere malen sneller dan "verouderde" koperdraadverbindingen. Maar omdat zowel de DSL- als kabelinternetsnelheden in de loop der tijd zijn verbeterd, kan het in sommige gevallen nog steeds moeilijk zijn om het verschil te zien tussen deze twee soorten internetverbindingen. Waarom? Het hangt ook af van de netwerkoperator. De hardware aan beide zijden van de glasvezelverbinding heeft een grote invloed op de hoogste internetsnelheid die kan worden bereikt. Dus, afhankelijk van de exacte situatie, kunnen koperverbindingen soms snelheden halen die vergelijkbaar zijn met glasvezelverbindingen. Als het echter aankomt op datatransmissiesnelheid en bandbreedtecapaciteit, presteert glasvezel meestal aanzienlijk beter dan koperen lijnen. De glasvezelverbindingen die Worldstream vanuit haar datacenters naar elke postcode en elk bedrijf in Nederland kan aanbieden, doen dat in ieder geval. Op wereldwijde schaal zal de keuze tussen koperlijnen en glasvezel uiteindelijk natuurlijk afhangen van de specifieke vereisten en unieke mogelijkheden en beperkingen van de toepassing, evenals de toegankelijkheid en kosten van elke oplossing.

Belangrijkste voordelen glasvezel voor bedrijven

Zakelijke connectiviteit via glasvezel heeft verschillende voordelen ten opzichte van het gebruik van conventionele koperen verbindingen, waaronder een hogere snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Glasvezel heeft echter nog meer voordelen te bieden. De belangrijkste voordelen zijn:

Snelheid - De beschikbare opties voor glasvezelconnectiviteit kunnen variëren van 5 Mbit/s tot 10 Gbit/s, waardoor het veel sneller is dan zelfs de koperen internetverbindingen met de hoogste snelheid. Zelfs tijdens periodes met een grote vraag naar internettoegang zou een organisatie geen traagheid mogen ondervinden wanneer ze het internet proberen te gebruiken. Dit geldt zelfs tijdens piekuren.

Toegang tot de cloud - De cloud is een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van veel organisaties. Het dient verschillende doelen, waaronder het hosten van applicaties, klantrelatiebheer (CRM), workflowbeheer, communicatietools en gegevensopslag, om er maar een paar te noemen. Glasvezel maakt het, dankzij de snelheden waarmee het werkt en de solide mogelijkheden die het heeft, mogelijk voor bedrijven om sneller toegang te krijgen tot de informatie en applicaties die ze in de cloud hebben geïmplementeerd. En naarmate bedrijven steeds meer van hun diensten naar de cloud verplaatsen, kan het voor bedrijven nog belangrijker worden om connectiviteit te hebben die al dit dataverkeer aankan.

Betrouwbaarheid - Internetverbindingen op basis van glasvezeltechnologie worden niet beïnvloed door slechte weersomstandigheden, die de gegevensoverdracht via koperkabel kunnen onderbreken of verstoren. Koperen bekabeling daarentegen kan door dergelijke omstandigheden worden verstoord of beschadigd. Zolang de vezels niet fysiek beschadigd zijn, is het ook onmogelijk voor mensen of elektrische stromen om de overdracht van signalen via glasvezel te verstoren. Verbindingen met het internet die niet betrouwbaar zijn, kunnen uiteindelijk enorme verliezen veroorzaken voor bedrijven.

Signaalsterkte - Bij het gebruik van traditionele breedbandverbindingen zoals DSL of Ethernet over Copper kan de kwaliteit van het signaal afnemen naarmate de gebruiker zich verder van de switch verwijdert. Dit komt omdat typische breedbandverbindingen gebruikmaken van koperen bedrading. De sterkte van het signaal neemt niet zo snel af naarmate de afstand toeneemt wanneer het via glasvezelinternet wordt getransporteerd. Bedrijven die gebruikmaken van grote ruimtes kunnen profiteren van een boost in signaalsterkte over de hele faciliteit.

Netwerkbandbreedte - Hoewel bedrijven die glasvezel gebruiken misschien geen toegang hebben tot een werkelijk onbeperkte hoeveelheid netwerkbandbreedtecapaciteit, is de hoeveelheid bandbreedte die daadwerkelijk beschikbaar is veel hoger en de downloadsnelheden dalen niet, zelfs als de bandbreedtebehoefte toeneemt.

Netwerk latency - Glasvezelverbindingen nemen veel van de latency problemen weg waarmee gebruikers bij andere soorten verbindingen te maken kunnen krijgen, vooral bij het downloaden of uploaden van video of high-definition bronnen. Dit geldt vooral bij het downloaden of uploaden van video's. De mogelijkheid om meer applicaties naar de cloud te verplaatsen; betere spraakkwaliteit voor VoIP-klanten; betere communicatie tussen werknemers; en het downloaden en uploaden van enorme bestanden zonder onderbreking zijn enkele van de zakelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit het minimaliseren van de netwerk latency.

Netwerkbeveiliging - De verdediging van een organisatie tegen cybercriminaliteit kan aanzienlijk worden versterkt door te upgraden naar een netwerkverbinding die gebruik maakt van glasvezeltechnologie. Zelfs als upgraden naar glasvezel niet alle bedreigingen van een organisatie wegneemt, is het zonder twijfel een belangrijke manier van verdediging die moet worden overwogen.

Duurzaamheid - Een ander voordeel van het gebruik van glasvezel is dat het minder stroom verbruikt dan andere technologieën. Dit kan bijdragen aan de duurzaamheid van de algehele inspanningen van een organisatie. Omdat de overdracht van gegevens via glasvezel op licht is gebaseerd en niet op andere vormen van energie, is de ecologische voetafdruk kleiner dan bij andere methoden voor gegevensverbinding.

Het 'Fiber to the Business'-aanbod van Worldstream

Organisaties kunnen overal in Nederland via Fiber to the Business een directe glasvezelverbinding krijgen met Worldstream-diensten in hun eigen datacenters. In Nederland reikt de glasvezelconnectiviteit van Worldstream tot aan de voordeur van elke postcode, inclusief kantoorgebouwen.

Gesteund door zijn eigen wereldwijde backbone, inclusief een SDN/NFV-netwerk met EVPN VXLAN-technologie voor ultieme implementatieflexibiliteit, biedt Worldstream klanten wereldwijd een uitgebreid portfolio Infrastructure-as-a-Service (IaaS) oplossingen, waaronder zeer aanpasbare dedicated servers, intelligente DDoS-bescherming, colocatie, public cloud, private cloud, public cloud on-ramps, block- en objectopslag, firewalls en nog veel meer. Je vindt deze IaaS-services hier.

Interessant voor jou:

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier bereiken.