Deze 5 Trends Stimuleren De Adoptie van SDN

blog woensdag 21 juni 2023

IT-managers kiezen steeds vaker voor softwaregedefinieerde netwerken (SDN's) om hun infrastructuur voor datacenterservices, hybride cloud en cloudgebaseerde applicaties op een zeer flexibele manier in te zetten. In dit artikel geven we een overzicht van trends in de sector die met name de adoptie van SDN stimuleren als het gaat om het implementeren van IT-infrastructuren.

5 Industry Trends

Leer Van Deze 5 Trends Over SDN-adoptie

Softwaregedefinieerd netwerk (SDN) is een netwerkarchitectonische oplossing om de efficiëntie en flexibiliteit van het netwerk te verbeteren door softwaregebaseerde functionaliteit en een softwaregebaseerde netwerkmanagementlaag in te zetten bovenop een fysieke netwerkbackbone. Het stelt organisaties in staat om enorme hoeveelheden gegevens en netwerkverkeer op een flexibele en kostenefficiënte manier te beheren. 

Volgens Allied Market Research werd de wereldwijde markt voor softwaregedefinieerde netwerken in 2019 gewaardeerd op bijna 10 miljard dollar en zal deze tegen 2027 naar verwachting 72,6 miljard dollar bedragen, met een CAGR van 28,2 procent tussen 2020 en 2027. Een ander onderzoeksbureau, Mordor Intelligence, heeft verklaard dat de markt voor softwaregedefinieerde netwerken in 2020 12,61 miljard dollar waard was en naar verwachting zal groeien met een CAGR van 30,75 procent tot 63,04 miljard dollar in 2026 (2021 - 2026). De snelle adoptie van softwaregedefinieerde netwerktechnologie in de markt wordt gedreven door een verscheidenheid aan technologische en zakelijke trends waar we in dit artikel dieper op ingaan.

SDN- en NFV-technologieën combineren

Voordat we dieper ingaan op deze markttrends die ten grondslag liggen aan het toenemende gebruik van SDN op regionaal en wereldwijd niveau, laten we eerst kort de definitie schetsen van wat SDN-technologie precies inhoudt. Met SDN-technologie wordt de hardwarelaag, inclusief netwerkroutering en het schakelen ervan, losgekoppeld van de laag waar netwerkbeheer en controle plaatsvindt. Het softwaregedefinieerde netwerk wordt beheerd door een centrale SDN-controller. Dit is feitelijk het sleutelelement van het concept. Hij fungeert als het brein van een SDN-netwerk en wordt gebruikt om de fysieke en virtuele netwerkelementen te ontwerpen en te beheren vanaf een centrale locatie. In plaats van elke switch of router afzonderlijk te moeten instellen, is het met SDN en zijn centraal gestuurde netwerkmanagementlaag mogelijk om de hoogste zichtbaarheid voor de infrastructuur te creëren. Het maakt ook de hoogste schaalbaarheid, flexibiliteit en zelfs geautomatiseerde toewijzing van netwerkbronnen mogelijk. 

Wanneer SDN wordt gecombineerd met NFV-technologie (network functions virtualization), zoals Worldstream heeft gedaan met zijn Worldstream Elastic Network-aanbod bovenop onze wereldwijde backbone, kan de softwaregedefinieerde netwerkinfrastructuur nog meer flexibiliteit bieden bij de implementatie van IT-infrastructuren. Dat wil zeggen, als het ontwerp van de SDN-controller goed is gedaan. Het is een technologie die het R&D-team van Worldstream heeft ontwikkeld om optimale, unieke resultaten voor hun klanten te creëren. 

Zowel SDN als NFV dragen bij aan de virtualisatie en abstractie van hardwarebronnen. Terwijl SDN de netwerkbesturing scheidt van de netwerkdoorstuurfuncties, zorgt NFV voor de abstractie van netwerkdoorsturing en andere netwerkfuncties van de hardware waarop het wordt ingezet. Het komt erop neer dat NFV dedicated hardware vervangt door gevirtualiseerde software om netwerkservices zoals routers, load balancers, firewalls, enzovoort op te zetten. Deze netwerkhardware wordt vervangen door virtuele machinesoftware. In een traditionele netwerkopstelling zou een hypervisor worden aangewezen om dergelijke gevirtualiseerde netwerkdiensten te beheren, wat nu de rol is van een SDN. Samen maken NFV- en SDN-technologieën de netwerkarchitectuur en de implementatie van IT-infrastructuren extreem flexibel, zowel vanuit het oogpunt van de hardware als vanuit het netwerkverkeer. 

Laten we echter terugkeren naar het hoofdonderwerp van dit artikel, de markttrends die het gebruik van SDN stimuleren. De volgende vijf trends in de sector stimuleren de toepassing van SDN: Toename van cloud-native toepassingen; opkomst van 5G; de thuiswerktrend; de IoT-beweging; en hybride en multi-Cloud adoptie. Laten we daar dieper op ingaan.

1. Toename van cloud-native toepassingen

Binnen organisaties heeft het gebruik van 'cloud-native' applicaties de laatste jaren behoorlijk aan populariteit gewonnen. Bedrijven kunnen sneller, efficiënter en op grotere schaal werken dankzij cloud-native software- en dienstenarchitecturen, aldus 451 Research. Het wereldwijde onderzoeksbureau verwacht dat de cloud-native trend zal blijven toenemen, deels door kruisingen met aangrenzende technologieën en trends, zoals data en analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), beveiliging en IoT/edge computing. SDN-infrastructuur is de netwerktegenhanger van het wendbare karakter van een cloud-native architectuur.

Cloud-native is veel meer dan alleen maar registreren bij een cloudprovider en cloudgebaseerde applicaties draaien op hun platformen. Een cloudnative-benadering voor het opzetten van IT-infrastructuren en het implementeren van cloudnative-toepassingen kan worden gebruikt om zeer schaalbare toepassingen te maken en uit te voeren in publieke, private en hybride clouds. Het gebruik van microservices, containers, service meshes, immutable infrastructure en application programming interfaces (API's) zijn enkele van de kenmerken die deze aanpak het best benadrukken. Het gebruik van deze functies heeft echt invloed op het ontwerp, de setup, de implementatie en de werking van applicaties. Het is wat ze echt 'cloud-native' maakt.

Cloud-native applicaties kunnen in hoge mate gedistribueerd en onafhankelijk functioneren, terwijl ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan dynamische en veeleisende behoeften binnen private, publieke en hybride cloudomgevingen. Op basis van de eisen die aan de applicaties worden gesteld, maakt een cloud-native benadering een dynamische toewijzing van IT-infrastructuurbronnen binnen deze cloudomgevingen mogelijk.

De mogelijkheden van een onderliggende, programmeerbare netwerkinfrastructuur zijn cruciaal voor de gezondheid en duurzaamheid van een dergelijke cloud-native architectuur. SDN kan daarbij helpen en tegelijkertijd de snelheid en wendbaarheid van cloud-native toepassingen verhogen. Organisaties kunnen een cloud-native benadering gebruiken om gedistribueerde systemen te creëren die in hoge mate aanpasbaar zijn. SDN vereenvoudigt de complexiteit van het beheer van deze gedistribueerde fysieke netwerkinfrastructuren met programmeerbaarheid en gecentraliseerde controle.

SDN-technologie, vooral wanneer deze wordt gecombineerd met NFV zoals Worldstream doet, maakt het bij uitstek mogelijk om dynamisch cloud-native toepassingen te ondersteunen met behulp van de gevirtualiseerde equivalenten van fysieke routers, firewalls, load balancers en andere soorten netwerkapparatuur die traditioneel worden gebruikt in on-premises en in colocatie datacenteromgevingen. De verschuiving van fysieke afhankelijkheid naar gevirtualiseerde infrastructurele diensten kan worden beschouwd als een cruciale stap om echt cloud-native te worden, wat resulteert in de inzet van echt schaalbare, flexibele applicaties tegen de laagst mogelijke kosten. Het is dus een belangrijke drijfveer voor de verdere invoering van SDN.

2. Opkomst van 5G

Op het gebied van mobiele telecommunicatie-infrastructuur is 5G nu geleidelijk de 4G-netwerken aan het vervangen. 5G kan ons bliksemsnelle en uiterst betrouwbare connectiviteitsopties bieden, terwijl het in staat is om enorme aantallen apparaten op een lage latency manier met elkaar te verbinden. Het is niet alleen bedoeld om telecomoperators te ondersteunen bij het implementeren van eersteklas mobiele breedbandnetwerken voor het verbinden van smartphones, iPads enzovoort. Het maakt ook de weg vrij voor het intelligent inzetten van industriële toepassingen die worden ondersteund door private 5G-netwerken en het plukken van de vruchten van het industrie 4.0-concept. Daarnaast kan het snelle netwerkconnectiviteit met lage latency bieden die nodig is voor Internet of Things (IoT)-toepassingen en het groeiende gedistribueerde gebruik van slimme sensoren. Ook voor verkeer, zelfrijdende auto's en smart city management kan het enorme voordelen bieden. 

Softwaregedefinieerde netwerken, in het bijzonder de combinatie van SDN- en NFV-technologie — zoals Worldstream in zijn Worldstream Elastic Network-aanbod heeft geïntegreerd — vormen de kern van de opkomende netwerkarchitecturen voor 5G wereldwijd. Programmeerbaarheid van netwerken is een belangrijk aspect van 5G. SDN-technologie is bij uitstek geschikt voor netwerkprogrammering en speelt op dit gebied een cruciale rol.

Network slicing is een ander opmerkelijk concept dat zal ontstaan door het gebruik van 5G. Network slicing houdt in dat een netwerk gesegmenteerd wordt in afzonderlijke logische netwerken van verschillende grootte en architectuur, elk bestemd voor verschillende soorten diensten. Het maakt netwerkoperaties op maat mogelijk door meerdere serviceniveaus te bieden voor verschillende netwerkgebruikers. Elk van deze netwerk slices kan zijn eigen snelheid, latency en Quality of Service (QoS) kenmerken hebben. Om te kunnen profiteren van deze potentiële 5G-voordelen, moet SDN worden gecombineerd met NFV-technologie, die de basis biedt voor orkestratie en automatisering van netwerk slices.

5G is dus veel meer dan alleen het toevoegen van bandbreedtecapaciteit en lagere latency. Het gaat ook over aanpasbaarheid, beheerbaarheid en de mogelijkheid om nieuwe diensten te ontwikkelen. De opkomst van private 5G is hier een goed voorbeeld van. Nu overheden extra spectrum beschikbaar stellen aan bedrijven zodat ze hun eigen private 5G-netwerken kunnen ontwikkelen en exploiteren — netwerken die geen verkeer uitwisselen met andere cellulaire netwerken in de omgeving — wint de adoptie van private 5G-netwerken geleidelijk aan tempo over de hele wereld. Ook hier is SDN een cruciale factor achter de opkomst van het private 5G-netwerk, omdat hiermee netwerkonderdelen kunnen worden gevirtualiseerd. Het geeft bedrijven meer controle over de gegevens op het netwerk, met evoluerende capaciteit die zich volledig aanpast aan de werkelijke bedrijfsbehoeften. SDN-technologie is de drijvende factor achter de adoptie van private 5G omdat het de flexibiliteit en beheerbaarheid van private 5G helpt versnellen.

3. De thuiswerktrend

Hoewel thuiswerken niet meer verplicht is, werken wereldwijd steeds meer werknemers een deel van hun tijd thuis. Onderzoek tussen 2020-2022 van Eurostat toont aan dat gemiddeld 30% van de Europeanen regelmatig thuiswerken. Volgens Forbes zou in het begin van dit jaar 68% van alle Amerikanen hebben aangegeven het liefst volledig op afstand werken. Het lijkt erop dat thuiswerken, of meer specifiek werken op afstand, geen trend is die op het punt staat te verdwijnen. Organisaties spannen zich op hun beurt in om de massale instroom van internetverkeer van externe werknemers via bedrijfsfirewalls naar VPN's (Virtual Private Networks) te verwerken. Ze staan voor de taak om de zaken normaal te laten verlopen in een onbekende omgeving, terwijl ze nieuwe golven van phishing en DDoS-aanvallen moeten afweren. Bestaande VPN's zijn echter niet ontworpen om een groot percentage van de werknemers van een organisatie, of in sommige gevallen zelfs alle werknemers, op afstand toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk. 

De bijbehorende netwerkproblemen en knelpunten kunnen een uitdaging vormen voor organisaties die nog steeds afhankelijk zijn van de oude, fysieke netwerkinfrastructuur. Niet voor organisaties die hun netwerkmogelijkheden al hebben verplaatst van fysiek naar virtueel, inclusief firewalls, anti-DDoS en cloud-onramps. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van SDN/NFV-technologieën, zoals Worldstream heeft opgenomen in zijn SDN-gedreven infrastructurele as-a-service aanbod.

Als organisatie kun je het gewoon niet riskeren om externe medewerkers elke keer dat ze in een Teams-, WebEx-, Zoom- of Google Meet-vergadering zitten een haperende internetverbinding te bieden. Soms lijkt het alsof de oorzaak van een haperende digitale vergadering in het vergaderplatform zelf ligt, of dat de snelheid van op Software-as-a-Service (SaaS) gebaseerde bedrijfsapplicaties te wensen overlaat, terwijl het eigen (traditioneel ontworpen) netwerk van een organisatie de echte boosdoener kan zijn. Een modern netwerkinfrastructuurontwerp, met andere woorden een softwaregedefinieerd ontwerp, kan in dit geval een grote hulp zijn.

SDN maakt flexibele afstemming op veranderende bedrijfsbehoeften mogelijk, inclusief sterk wisselende niveaus van werken op afstand. Met de laagste latency-waarden en de mogelijkheid om de bandbreedtecapaciteit naadloos omhoog of omlaag te schalen, zelfs gesegmenteerd, biedt SDN de infrastructurele flexibiliteit die vrijwel elke CIO en CTO zich kan wensen. Ook als het gaat om het implementeren en beheren van cyberbeveiligingsoplossingen voor hybride werkconcepten. En dat alles op een kosteneffectieve manier. 

Een traditioneel netwerk kan enigszins statisch zijn en voornamelijk gekoppeld aan een kantoorgebouw, terwijl een SDN als modern netwerk dynamisch alle bewegingen van een organisatie kan volgen. Zowel als het gaat om de manier waarop medewerkers applicaties gebruiken, als de applicaties zelf en de infrastructuur waarop ze draaien — zowel on-premises als in de cloud. De thuiswerktrend is daarom een andere belangrijke drijfveer voor de huidige marktbrede adoptie van SDN.

4. De Internet of Things-beweging

Volgens IDC bedroegen de uitgaven aan infrastructuur voor het Internet of Things (IoT) in Europa in 2021 202 miljard dollar en zullen ze tot 2025 met dubbele cijfers blijven stijgen. In 2021 bleef de consumentensector de grootste geldschieter voor IoT in Europa. De verwerkende industrie, de op één na grootste industrie, gebruikt IoT-oplossingen om industriële productieapparaten die deel uitmaken van de productiewaardeketen te volgen, te bewaken en te onderhouden door de live gegevensstroom van de machine te analyseren.

Naarmate het IoT in Europa en daarbuiten volwassener wordt en de eisen aan het netwerk complexer worden, is SDN de manier om te zorgen voor optimale connectiviteit en gegevensoverdracht. Met traditionele, hardwarematige netwerken kunnen grote IoT-uitdagingen ontstaan, met name flexibiliteit, latency en beveiliging. Softwaregedefinieerde netwerken kennen in dit opzicht geen beperkingen, wat betekent dat SDN bij uitstek in staat is om deze interconnectiviteitsuitdagingen voor de IoT-beweging op te lossen.

Door zijn elastische aard maakt SDN het voor een organisatie vrij eenvoudig om de bandbreedte te beheren die een netwerk nodig heeft. Neem de gezondheidszorg als voorbeeld. Ziekenhuizen zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk veel IoT-gebaseerde apparatuur en eindpuntgadgets voor patiënten hebben. Deze zullen naar verwachting allemaal in een netwerk worden opgenomen en geschikt zijn voor het IoT. Sommige van deze medische apparaten zullen mogelijk veel bandbreedte gebruiken op het netwerk van het ziekenhuis. Deze ziekenhuizen zullen daarom flexibele bandbreedte nodig hebben om plotselinge belasting van hun netwerken in realtime aan te kunnen, iets wat SDN kan faciliteren.

Om bij dit voorbeeld te blijven: ziekenhuizen hebben te maken met gevoelige patiëntgegevens, waardoor end-to-end gegevensbeveiliging en compliance noodzakelijk zijn. Het gebruik van SDN-technologie stelt ziekenhuizen in staat om hun beveiligingsniveau tot het uiterste op te voeren. SDN maakt het bijvoorbeeld mogelijk om private virtuele netwerken op te zetten die kunnen worden gelaagd op een fysiek netwerk, waardoor IoT-apparaten kunnen worden gescheiden van de rest van het netwerk zonder de complexiteit die legacy virtual private network-technologieën met zich mee kunnen brengen. Het maakt ook een zeer flexibele inzet van cyberbeveiligingsoplossingen mogelijk, zoals firewalls, anti-DDoS en meer.

Bij het verplaatsen van ziekenhuisapparatuur door het hele gebouw, moet een apparaat mogelijk onmiddellijk worden aangesloten op de nieuwe locatie, terwijl hetzelfde netwerkbeleid en dezelfde besturingselementen dynamisch naar de nieuwe plek moeten worden gepusht. Deze flexibiliteits- en beveiligingseisen vragen echt om netwerkelasticiteit en de mogelijkheid om de hoogste beveiligingsniveaus op een flexibele manier in te stellen. SDN biedt deze flexibiliteit met het oog op de massale gegevensoverdracht die de IoT-beweging met zich meebrengt.

Het concept van IoT is ook tijdgevoelig, waardoor de kwaliteit van de connectiviteit met IoT-apparaten en verbindingen met de cloud een topvereiste is. SDN-infrastructuur, zoals ontwikkeld door Worldstream, biedt grote voordelen op het gebied van jitter en latency ten opzichte van traditionele netwerken. Het tolereert geen jitter of vertraging, waardoor het zeer geschikt is voor IoT-implementaties.

5. Hybride en multi-Cloud adoptie

Multicloud/hybride cloudondersteuning wordt een belangrijk aandachtspunt voor organisaties bij het kiezen van een cloudprovider voor hun IT-infrastructuren, volgens de bevindingen van een recent onderzoek in opdracht van Google door IDG, gebaseerd op een wereldwijde enquête onder meer dan 2.000 IT-besluitvormers. Terwijl 30 procent van de respondenten zegt dat multicloud/hybride cloudondersteuning een must is bij het kiezen van een cloudprovider, bestempelt 47 procent het als een belangrijke overweging.

Kleine en middelgrote bedrijven tot grote internationale ondernemingen kunnen allemaal profiteren van een hybride en multi-cloudaanpak. De voordelen komen voort uit meer veerkracht, flexibiliteit, keuzevrijheid en kostenbesparing. De belangrijkste uitdaging is echter om deze verschillende cloud- en on-premise omgevingen efficiënt met elkaar te verbinden op regionale en/of wereldwijde schaal. SDN biedt het ultieme connectiviteitsconcept voor hybride en multi-cloudoplossingen.

Met traditionele netwerken kan het opzetten van directe verbindingen naar elke cloudprovider en datacenterlocatie in een netwerkopstelling behoorlijk duur zijn. Tegelijkertijd kan het moeilijk te beheren zijn wanneer steeds grotere hoeveelheden gegevens en services worden gemigreerd naar zo'n hybride, multi-cloud omgeving.

Het beheren van verschillende verbindingen met meerdere cloudproviders vereist ook kennis, middelen en tijd. Bovendien moet IT-personeel, wanneer het streeft naar een goed beheer van een multi-cloudinfrastructuur, technische expertise hebben in elke cloud. Wanneer elk van deze clouds wordt onderhouden en verbonden door verschillende netwerkproviders, kan het snel implementeren en uitbreiden van nieuwe services lastig zijn. Daarnaast kan een hybride of multi-cloudinfrastructuur, hoewel deze meer opties biedt voor het beheren van workloads, bedrijven ook blootstellen aan een groter aantal beveiligingslekken en cyberaanvallen.

Met SDN-technologie zijn deze connectiviteits- en beveiligingsproblemen in principe verleden tijd, vooral als het gaat om het tot stand brengen van verbindingen met meerdere clouds. SDN maakt flexibele inzet van IT-infrastructuur mogelijk, evenals vereenvoudigd beheer van cloudconnectiviteit en verbeterde beveiligingsopties, terwijl het ook de netwerkkosten verlaagt en de adoptie van de cloud versnelt. Als organisaties hun activiteiten uitbreiden, kunnen ze met SDN hun cloudinfrastructuur dynamisch schalen (omhoog en omlaag), nieuwe cloudomgevingen toevoegen en datacentersites op regionale en wereldwijde schaal met elkaar verbinden. Dit alles wordt vanaf één plek bewaakt en beheerd met behulp van SDN-technologie.

Kortom, SDN stelt organisaties in staat om de kloof tussen cloudconnectiviteit en zichtbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit en beveiliging te overbruggen. Als een van de vijf trends in de sector die de adoptie van SDN stimuleren, stelt het organisaties in staat om optimaal gebruik te maken van hybride/multi-cloud en hun expansie bovenop deze infrastructuur te versnellen met een flexibele go-to-market strategie met nieuwe applicaties, diensten.

IT-infrastructuuraanbod aangedreven door het SDN van Worldstream

Ons SDN maakt een dynamische en krachtige inzet van IT-infrastructuurbronnen aan de edge mogelijk, waaronder private cloud, dedicated servers, block storage en object storage, dedicated servers, on-ramps naar publieke en private clouds, firewalls en meer, ondersteund door Worldstream's fysieke wereldwijde backbone. Je kan deze SDN/NFV-aangedreven IT-infrastructuuroplossingen hier vinden.

Interessant voor jou:

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier bereiken.