Elke IT-functionaliteit As-a-Service

blog vrijdag 21 april 2023

In het kielzog van cloud computing worden allerlei IT-functies nu als diensten op afstand aangeboden vanuit datacenters over de hele wereld. Veelal cloud-based, maar niet per se. Naast IaaS, PaaS en SaaS komen we steeds vaker nieuwe acroniemen tegen voor IT-functionaliteiten die as-a-service wordt geleverd. In dit blogartikel geven we een overzicht van deze verschillende afkortingen die momenteel in de markt te vinden zijn.

Delivery any functionality as a service

Managementsamenvatting - Voor dienstverleners kunnen de verschillende IT-infrastructuurdiensten die op abonnementsbasis aan klanten kunnen worden geleverd, ook aangeduid als XaaS of met meer specifieke benamingen zoals IaaS, PaaS, SaaS, FWaaS, DBaaS, BaaS, DRaaS, NaaS, StaaS of DaaS, een betrouwbare bron van inkomsten en een voorspelbare inkomstenstroom vormen, naast vereenvoudigd infrastructuurbeheer en -onderhoud. Vanuit het oogpunt van de eindklant kan XaaS in zijn verschillende vormen ook een groot aantal voordelen bieden, waaronder een prijsmodel dat gebaseerd is op een pay-as-you-go model, grotere schaalbaarheid en flexibiliteit, en meer gemoedsrust met betrekking tot beveiliging en compliance. Bovendien kunnen klanten de omvang van hun IT-infrastructuur snel en flexibel aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten of moeilijkheden van het toevoegen of verwijderen van hardware of software. Al met al kunnen kopers van IT-as-a-service oplossingen met een gerust hart weten dat hun IT-infrastructuur in handen is van deskundigen die over de nodige ervaring en middelen beschikken om deze op flexibele, kosteneffectieve, veilige en functierijke wijze aan te passen aan de steeds veranderende bedrijfsbehoeften.

Een diepe duik in het anything-as-a-service-model—hoe elke IT-functionaliteit een dienst is

Laten we beginnen met het bespreken van de voordelen van een as-a-service bedrijf. Wanneer we het hebben over alle vormen van IT-mogelijkheden die nu via een as-a-service paradigma worden aangeboden, verwijzen we naar de overkoepelende term XaaS, wat zich laat vertalen als "alles-als-een-service". Veel dienstverleners hebben echter de neiging een uniek acroniem aan hun IT-diensten te koppelen. We zullen daar later in dit artikel dieper op ingaan. We beginnen met het delen van de voordelen van het gebruik van een as-a-service go-to-market model voor IT-diensten vanuit het perspectief van een leverancier.

Het gebruik van een as-a-service aanpak om klanten te voorzien van IT-mogelijkheden heeft verschillende voordelen vanuit het oogpunt van de leverancier. Het kan bijvoorbeeld een consistente en betrouwbare inkomstenbron bieden. Dienstverleners kunnen hun inkomsten nauwkeuriger voorspellen en beschikken over een gestage geldstroom door diensten op abonnementsbasis aan te bieden. Hun financiële en operationele planning op lange termijn en de toewijzing van middelen kunnen hiervan profiteren.

Bovendien wordt het gemakkelijker om de IT-infrastructuur te beheren en het onderhoud uit te voeren. Met een as-a-service model kan de leverancier zijn hardware- en softwaresystemen onderbrengen in één, of mogelijk een klein aantal datacenterlocaties waar technici snel en doelgericht preventief en reactief onderhoud kunnen uitvoeren. Door de gerichte en geordende aard van de onderliggende architectuur van de software binnen de datacenteromgeving, met inbegrip van de controle die de leverancier voortdurend handhaaft, zal het ook de risico's verlagen en de kans op downtime verkleinen.

Bovendien maakt de as-a-service-aanpak het voor IT-dienstverleners mogelijk om gemakkelijk in contact te komen met een groter aantal potentiële klanten op internationale en zelfs mondiale schaal. Door diensten op afstand aan te bieden vanuit hun datacenteromgeving kunnen IT-serviceproviders potentiële klanten wereldwijd bereiken zonder beperkt te zijn door geografische locaties. Daarom kan de keuze voor een as-a-service leveringsmodel voor IT-diensten leiden tot een snelle uitbreiding van de klantenkring en het marktbereik van een leverancier.

IT As-a-Service: klantvoordelen

Een as-a-service aanpak voor de levering van IT-infrastructuur kan ook vanuit het standpunt van de klant verschillende voordelen bieden. In veel gevallen maakt het as-a-service model een pay-as-you-go prijsstructuur mogelijk. Dit kan heel aantrekkelijk zijn voor klanten. Afnemers kunnen dan per gebruik of per maand betalen voor de IT-diensten die zij gebruiken in plaats van vooraf een grote investering te moeten doen in hardware of software. Het stelt hen ook in staat een nauwkeuriger schatting te maken van hun IT-kosten. Vanwege het gemak waarmee klanten kunnen overstappen op de nieuwste toptechnologieën die worden aangeboden, kan dit kopers van as-a-service IT-oplossingen ook helpen de investeringsdrempel te overwinnen. Het zal hen helpen het risico te vermijden te investeren in IT-oplossingen die snel verouderd kunnen zijn.

Het gebruik van een as-a-service model voor het gebruik van IT-infrastructuur kan ook een grotere schaalbaarheid en flexibiliteit bieden in vergelijking met traditionele IT-systemen. Klanten kunnen hun IT-diensten snel op- of afschalen om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten en moeilijkheden van het toevoegen of verwijderen van hardware of software. Aangezien gebruikers hun gebruik gemakkelijk kunnen aanpassen aan hun behoeften, kan dit vooral gunstig zijn voor organisaties waarvan de vraag naar IT-diensten seizoensgebonden of anderszins variabel is.

Bovendien kan een as-a-service manier van gebruik van IT-infrastructuur klanten meer gemoedsrust bieden wat betreft beveiliging en compliance. IT-dienstverleners beschikken vaak over betere middelen en expertise op het gebied van cyberbeveiliging en compliance, wat vooral belangrijk kan zijn voor bedrijven die gevoelige gegevens beheren. Door hun IT-diensten uit te besteden aan een betrouwbare serviceprovider kunnen kopers er doorgaans zeker van zijn dat hun IT-infrastructuur wordt onderhouden en beschermd door professionals met de vereiste expertise en middelen.

n feite kan een as-a-service geleverde IT-infrastructuur de gebruikers ervan enorm ontlasten. Als koper van de IT-infrastructuur ben je niet verantwoordelijk voor het zelf beheren van de IT-infrastructuur, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen zoals het vinden van gekwalificeerde technici, inkoop, onderhoud, eventuele probleemoplossing en het voldoen aan mogelijk strenge uptime-eisen. Als klant kun je erop vertrouwen dat je de meest recente updates krijgt en dat de IT-dienstverlener in geval van storingen of andere problemen met de dienst hier proactief op reageert.

Iaas, PaaS, Saas

De as-a-service oplossingen IaaS, PaaS en SaaS zijn de bekendste die op de markt worden aangeboden. We zullen ze kort bespreken, waarna we overgaan tot de beschrijving van de misschien minder bekende IT-oplossingen die as-a-service in de markt worden aangeboden.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) is bedoeld voor bedrijven die de basis binnen de datacenteromgeving voor hun IT-infrastructuur willen uitbesteden en as-a-service willen laten leveren. De term "IaaS" wordt op de markt in twee verschillende contexten gebruikt. Het kan verwijzen naar gevirtualiseerde cloudgebaseerde infrastructuur zoals aangeboden door bekende hyperscalers zoals Google, Microsoft Azure en AWS, maar ook naar fysieke basis server-, opslag- en netwerkinfrastructuur die vanuit het datacenter wordt aangeboden in de vorm van 'unmanaged hosting'. Worldstream levert in feite IaaS-diensten die binnen beide definities van IaaS vallen. Wij bieden namelijk zowel fysieke server-, opslag- en netwerkinfrastructuur als ons eigen Europese publieke cloudplatform, die de naam WS Cloud draagt.

Platform-as-a-Service (PaaS) is bedoeld voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar een IT-ontwikkelings- en implementatieplatform. Het biedt een op de cloud gebaseerde oplossing waarmee gebruikers toepassingen kunnen creëren, implementeren en beheren zonder zich bezig te hoeven houden met het opzetten en onderhouden van de onderliggende infrastructuur om de ontwikkeling te vergemakkelijken. Het ontwikkelen, testen en implementeren van toepassingen op een PaaS-platform wordt vaak ondersteund door verschillende diensten voor ontwikkelaars. Dat kunnen servers, opslag en netwerken zijn, maar bijvoorbeeld ook middleware, programmeertools, AI-diensten, databasemanagementsystemen en andere ontwikkelaargerelateerde middelen. PaaS maakt het mogelijk om applicaties betaalbaarder te ontwikkelen, omdat het infrastructurele kader al aanwezig is.

Software as a Service (SaaS) is bedoeld voor zowel zakelijke gebruikers als consumenten die op zoek zijn naar een complete softwareoplossing die vanaf elk apparaat toegankelijk is. Zonder installatie, beheer of onderhoud van de ondersteunende infrastructuur biedt SaaS zijn gebruikers softwaretoepassingen via het internet op abonnementsbasis. De softwaretoepassing wordt door de dienstverlener in de cloud gehost en is voor gebruikers toegankelijk via een webbrowser of gespecialiseerde clientsoftware. Het stelt gebruikers in staat deze softwaretoepassingen op afstand te benaderen en te gebruiken. De SaaS-dienstverlener is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de softwaretoepassing en de onderliggende infrastructuur, waaronder servers, opslag en netwerken, en zorgt ervoor dat de nodige beveiligingspatches worden toegepast.

Tot zover de basisvarianten van het XaaS-model voor het aanbieden van IT-infrastructuur in de markt. We geven nu een overzicht van de minder bekende XaaS-modelvarianten. Het feit dat er naast de basisvarianten van XaaS inmiddels allerlei verschillende nichebenamingen van XaaS opduiken, is tekenend voor het toegenomen belang van het as-a-service model voor het op deze wijze aanbieden en consumeren van IT-infrastructuur. Afwijkend van de algemene term SaaS toont de verscheidenheid aan XaaS-oplossingen zowel de flexibiliteit en schaalbaarheid die deze op cloud/virtualisering gebaseerde infrastructuuroplossingen bieden als de stijgende behoefte aan dergelijke gespecialiseerde en gemakkelijk aanpasbare IT-infrastructuurdiensten. De verscheidenheid van XaaS-oplossingen, met inbegrip van hun specifieke benamingen, weerspiegelt zowel de groeiende vraag naar dergelijke gespecialiseerde en gemakkelijk aanpasbare IT-infrastructuurdiensten als de flexibiliteit en schaalbaarheid die deze op cloud gebaseerde infrastructuuroplossingen bieden.

Het uitrollen van Alles-als-een-service

  • Firewall-as-a-Service (FWaaS) - Een klassieke firewall, die fysiek of virtueel kan zijn, bevindt zich aan de rand van het netwerk om inkomend en uitgaand netwerkverkeer te bewaken en te beheren en schadelijke activiteiten uit te filteren. Dezelfde functionaliteit wordt geboden door FWaaS, maar dan als een cloudgebaseerde of anderszins gevirtualiseerde oplossing die door een derde partij vanuit een datacenteromgeving op afstand wordt beheerd en gehost. FWaaS is veel flexibeler dan een traditionele firewall-oplossing. Het wordt vaak geleverd met beveiligingsmaatregelen zoals verkeersfiltering, inbraakpreventie en -detectie, URL-filtering, applicatiebewuste handhaving van het beveiligingsbeleid en meer. Deze firewalldiensten zorgen voor bescherming tegen verschillende cyberbeveiligingsrisico's voor netwerken, waaronder malware en DDoS-aanvallen. Organisaties kunnen FWaaS gebruiken om de moeilijkheid van het beheer en onderhoud van een firewall uit te besteden aan een derde partij. Op die manier kunnen gebruikers ook hun CAPEX-investeringen verlagen en tegelijkertijd de beveiliging van hun organisatie verbeteren. Aangezien FWaaS veel flexibeler is dan een traditionele firewall-oplossing, kan de cloud-achtige beweeglijkheid ervan beter passen bij cloud-gebaseerde IT-infrastructuren, waaronder hybride cloud en multi-cloud implementaties. Worldstream biedt een onbeheerde variant op de typische FWaaS-oplossing die in meer detail wordt toegelicht in een recent artikel over dit onderwerp.
  • Database as a Service (DBaaS) - Voor organisaties van elke omvang die gegevens moeten opslaan, beheren en misschien ook analyseren zonder de moeite te willen nemen hun eigen database-infrastructuur te onderhouden, kan DBaaS een wenselijke as-a-service oplossing bieden. Alle soorten databases kunnen worden gebruikt via het as-a-service model, inclusief relationele databases, NoSQL-databases, objectgeoriënteerde databases en meer. In de meeste gevallen zijn er geen kosten vooraf voor klanten van DBaaS. In plaats daarvan betalen gebruikers meestal een bedrag per maand. Ze krijgen toegang tot de database-infrastructuur via een webgebaseerde interface of API, waardoor ze gegevens op afstand kunnen beheren en opslaan, alsook query's kunnen uitvoeren en gegevensanalyses kunnen uitvoeren om informatie op te halen. De dienstverlener zorgt voor alles, inclusief back-ups, beveiliging, software-updates en onderhoud. DBaaS kan ook een breed scala aan servicemogelijkheden omvatten, waaronder monitoring, waarschuwingen, meldingen en geo-replicatie voor een betere beschikbaarheid. Als gebruiker hoef je dus helemaal geen zorgen te maken over de onderliggende hardware- en software-infrastructuur en mogelijke technische problemen. Werken met een DBaaS-dienstverlener stelt gebruikers ook in staat de databasecapaciteit snel op te schalen wanneer de databehoefte van een organisatie toeneemt. Ook vanuit beveiligingsoogpunt kan DBaaS een slimme optie zijn, aangezien serviceproviders vaak over robuuste beveiligingsfuncties beschikken, zoals gegevensversleuteling, toegangscontroles voor gebruikers en frequente beveiligingsaudits.
  • Back-up as a service (BaaS) - Organisaties kunnen gegevensback-ups op afstand opslaan op een cloudplatform of in een anderszins gevirtualiseerde omgeving met behulp van BaaS. Bovendien kan BaaS helpen bij de verdediging van gegevens tegen virussen, ransomware en andere risico's, terwijl het in het geval van een calamiteit organisaties helpt hun gegevens veilig te stellen. In tegenstelling tot conventionele back-upprocedures kan BaaS een heel spectrum van gegevensback-updiensten bieden, waaronder gegevensback-up, gegevensherstel en gegevensbescherming, inclusief gegevensversleuteling. Afhankelijk van eventuele specifieke compliance-eisen kan BaaS voor veel organisaties een verstandige keuze zijn en een kosteneffectieve en eenvoudig te beheren back-upoplossing bieden. Een BaaS-oplossing vereist doorgaans een solide internetverbinding met voldoende snelheid om gegevens naar de verre servers te sturen zonder andere netwerkactiviteiten noemenswaardig te beïnvloeden. De hoeveelheid organisatorische gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt, hoe vaak die back-ups plaatsvinden en de mate van netwerkcongestie kunnen allemaal van invloed zijn op de bandbreedtebehoeften voor een unieke BaaS-oplossing. Bij het selecteren van een passend BaaS-aanbod is het van cruciaal belang in gedachten te houden dat BaaS-dienstverleners bandbreedteoptimalisatietools kunnen bieden zoals incrementele back-ups, deduplicatie en compressie om de impact op de netwerkbronnen te beperken. Om mogelijke netwerkcongestie verder te verminderen, kunnen dienstverleners ook de optie bieden om back-ups te plannen tijdens daluren.
  • Disaster Recovery as a Service (DRaaS) - Stroomuitval, systeemstoringen, hacking, DDoS-aanvallen, een brand, een aardbeving of een overstroming, de IT-systemen van een organisatie kunnen om uiteenlopende redenen uitvallen. Om bedrijfsgegevens en operationele vooruitgang veilig te stellen en de activiteiten snel te herstellen, is een disaster recovery-oplossing nodig. DRaaS maakt het vrij eenvoudig om een oplossing voor back-up en disaster recovery te implementeren. Hoewel er vanuit technologisch oogpunt verschillende manieren zijn om een infrastructuur voor disaster recovery uit te voeren, is het vaak zo dat de compute-, opslag-, netwerk- en toepassingsdiensten van een IT-ecosysteem door een DRaaS-model worden gerepliceerd op cloud- of anderszins gevirtualiseerde compute-omgevingen die worden gehost door de (hybride) IT-infrastructuur van een dienstverlener. In tegenstelling tot BaaS is gegevensbeveiliging niet de enige zorg. Bij DRaaS moet ook apparatuur die kan worden beschadigd, worden beveiligd. Voorheen kon het, vooral voor grotere organisaties, vrij kostbaar zijn om een degelijke disaster recovery-strategie te implementeren. Met DRaaS kunnen organisaties dit van een dienstverlener kopen op basis van een maandelijks abonnement of zelfs via een pay-per-use model. Afhankelijk van de eisen van de SLA (service level agreement) van een gebruiker en zijn kennisniveau kan DRaaS in verschillende smaken worden aangeboden, van volledig beheerd tot onbeheerd en variaties daartussenin.
  • Network as a Service (NaaS) - Het uitrollen, beheren en onderhouden van netwerkinfrastructuur kan voor organisaties een zeer kostenintensieve, kennisintensieve en tijdrovende onderneming zijn. Door gebruik te maken van NaaS kunnen bedrijven het beheer en onderhoud van hun netwerkinfrastructuur uitbesteden aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in netwerkbeheer. Zonder hun eigen netwerkapparatuur en bijbehorende software-infrastructuur te hoeven kopen en onderhouden, kunnen gebruikers van NaaS netwerkbronnen zoals switches, routers, firewalls en bandbreedte op afstand benaderen en gebruiken via een webgebaseerde interface of API. De dienstverlener neemt alle soorten netwerkbeheer voor zijn rekening, zoals netwerkconfiguratie, administratie, monitoring en installatie. Virtuele particuliere netwerken (VPN's), multiprotocol label switching (MPLS) en andere oudere netwerkarchitecturen, waaronder loadbalancers en firewalls, kunnen allemaal worden vervangen door NaaS. De unieke use case en organisatorische behoeften bepalen echter of NaaS de bestaande netwerkoplossingen volledig kan vervangen. Vergeleken met conventionele, op hardware gebaseerde netwerkdiensten zijn de door NaaS aangeboden cloudgebaseerde of anderszins gevirtualiseerde netwerkdiensten flexibeler en aanpasbaar, waardoor IT-teams hun bedrijfsnetwerkinfrastructuur snel kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften.
  • Storage as a Service (StaaS) - Afgezien van StaaS kan een conventionele opslaginfrastructuurarchitectuur voor een organisatie met nogal wat uitdagingen worden geconfronteerd. Een daarvan is dat de benodigde hoeveelheid opslagruimte vrijwel altijd blijft groeien. Organisaties moeten dus vaak extra opslagcapaciteit kopen tegen relatief hoge aanloopkosten. Naast CAPEX-georiënteerde investeringen in opslaginfrastructuur kunnen ook lange leveringstermijnen van opslagapparatuur een obstakel vormen bij een conventionele aanpak. Bovendien moet een organisatie altijd meer opslaginfrastructuur inzetten dan zij werkelijk nodig heeft, wat na verloop van tijd behoorlijk duur kan worden. STaaS werd aanvankelijk bedacht als een kosteneffectieve oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen die niet over de technische expertise en financiële middelen beschikken om hun eigen opslaginfrastructuur te creëren en te beheren. Tegenwoordig wordt STaaS gebruikt door bedrijven van elke omvang. Zowel object storage als block storage kan worden aangeboden via een as-a-service-model, waardoor het goed past bij verschillende soorten opslag. Een ander type STaaS is file storage, een meer traditionele vorm van opslag. Bij file storage wordt meestal network attached storage (NAS) gebruikt om de gegevens op te slaan. Door deze eenvoudige aanpak blijft file storage een vertrouwde en zekere optie om gegevens op te slaan. StaaS kan ook de toegankelijkheid van gegevens vergroten en tegelijkertijd een hoger niveau van gegevensbeveiliging binnen de opslagomgeving bieden. Bovendien kan StaaS veel processen automatiseren en tegelijkertijd de (kosten)efficiëntie van de opslag vergroten - synchronisatie, samenwerking en het delen van bestanden zijn met StaaS gemakkelijk beschikbaar. Voor uiteenlopende bedrijven en toepassingen kan StaaS dus een eigentijdse opslagoplossing bieden.
  • Desktop as a Service (DaaS) - Een DaaS-oplossing biedt een cloudgebaseerde of anderszins gevirtualiseerde desktopoplossing op afstand die wordt geleverd door een externe dienstverlener, in tegenstelling tot Virtual Desktop Infrastructure (VDI), de lokale variant van een gevirtualiseerde desktopinfrastructuur. Als het gaat om het inrichten en beheren van werkplekken, biedt VDI al meer flexibiliteit en kosteneffectiviteit dan de vroegere traditionele kantoorautomatisering en -inrichting. DaaS gaat nog een stap verder in termen van flexibiliteit, (kosten)efficiëntie en beheer van de desktopinfrastructuur, maar ook in termen van de mogelijkheden die het kan bieden. Met DaaS hoeft er geen virtualisatiespecialist in dienst te zijn, wat in deze tijden van personeelstekorten voordelig kan zijn. Bovendien betaalt een organisatie met DaaS alleen voor wat ze gebruikt en zijn er geen aanzienlijke kosten vooraf. Het is een OPEX-georiënteerde desktopinfrastructuuroplossing die een bedrijf beschermt tegen buitensporige investeringsuitgaven. Het is ook ongelooflijk schaalbaar, zowel naar boven als naar beneden, waardoor DaaS een perfect alternatief is voor zeer dynamische organisatorische omgevingen waar personeelsgroei en -afname typisch deel uitmaken van het bedrijf. Tegelijkertijd kunnen de door DaaS geleverde as-a-service desktops ook een goede pasvorm zijn voor startende bedrijven, het MKB en andere organisaties van verschillende omvang, aangezien de OPEX-gerelateerde kosten, de flexibiliteit en de functionaliteiten voor veel bedrijven aantrekkelijk kunnen zijn.

Worldstream's Infrastructure Oplossingen

Daarnaast maakt het gebruik van een as-a-service model voor IT-dienstverlening het voor leveranciers gemakkelijker om hun productaanbod te vergroten en tegelijkertijd flexibel te blijven als het gaat om voortschrijdend inzicht en productwijzigingen. Leveranciers kunnen met een as-a-service model IT-diensten toevoegen of verwijderen in overeenstemming met de veranderende vraag van de klant, waardoor ze sneller kunnen reageren op veranderende marktontwikkelingen. Op die manier kan deze go-to-market-aanpak hen helpen hun concurrentievermogen te behouden en te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van klanten, nu en in de toekomst.

Alle hierboven beschreven as-a-service oplossingen kunnen gemakkelijk en efficiënt regionaal en wereldwijd door dienstverleners worden ingezet. Het Worldstream-netwerk wordt ondersteund door een wereldwijde backbone, wat betekent dat een as-a-service aanbod overal kan worden ingezet en aangeboden waar dit netwerk wereldwijd aanwezig is. WS Cloud, het publieke cloud-platform van Worldstream, kan ook een rol spelen bij het opzetten van dergelijke as-a-service-oplossingen.

Vind al onze Worldstream as-a-service oplossingen hier. Als je liever onze cloudoplossingen wilt ontdekken, kijk dan voor private cloud hier en voor WS Cloud hier.

Interessant voor jou:

Vragen aan de auteur over deze blogpost? Je kan ons  hier  bereiken.