Worldstream Anti-Abuse

De Infrastructure-as-a-Service (IaaS) hostingactiviteiten van Worldstream hebben een wereldwijd bereik. Ook de immense bandbreedtecapaciteit van Worldstream’s veilige, low-latency netwerkbackbone heeft een grote aantrekkingskracht. Onze prominente, leidende positie in de internationale hostingmarkt brengt tegelijkertijd verantwoordelijkheden met zich mee. Wij pleiten daarom nadrukkelijk voor verantwoordelijk gebruikersgedrag als het gaat om Worldstream’s hostingoplossingen en aanverwante services.

Worldstream Anti-Abuse Policy

Anti-abuse beleid

Worldstream streeft ernaar om misbruik van Worldstream-services direct aan te pakken. Daartoe hanteren wij een anti-abuse policy. Deze methode voor gestructureerde afhandeling van ‘abuse’ signalering is conform de gangbare praktijk binnen de internationale hostingmarkt. Daarnaast zijn wij uniek in de zin dat we op proactieve wijze ernaar streven om de wereldwijde hostinginfrastructuur van Worldstream zo schoon mogelijk te houden.

Worldstream verzamelt ‘abuse’ meldingen en handelt deze accuraat en snel af binnen vooraf gedefinieerde tijdsbestekken. Wanneer je signaleert dat iemand misbruik maakt van Worldstream’s services, laat het ons dan weten! We horen graag van je. De procedure en vereisten voor het indienen van abuse meldingen worden hieronder uiteengezet.

Als leidende speler binnen de internationale hostingmarkt heeft Worldstream een dedicated Anti-Abuse Team aangesteld. Dit team managet het afhandelingsproces van abuse signaleringen. Zij zien erop toe dat de meldingen met zorg worden afgehandeld en op tijd worden beantwoord, terwijl wetgeving die van toepassing is wordt nageleefd.

Abuse meldingen: richtlijnen

Worldstream waakt ervoor om ieders wettelijke rechten te respecteren. Daarom vragen wij je rekening te houden met onze vastomlijnde procedurenormen en -voorwaarden. Wanneer je een abuse melding indient met betrekking tot content die wordt gehost in het wereldwijde netwerk van Worldstream, dien je aan onderstaande vereisten te voldoen. Het is van essentieel belang om deze richtlijnen nauwgezet op te volgen. Niet-naleving kan leiden tot een vertraging van de afhandeling van de abuse melding, of zelfs tot een foutieve (juridische) verwerking van je ingediende melding. Voordat je een melding doet, dien je eerst contact op te nemen met de content provider.

 • Een abuse melding moet worden ingediend via: abuse@worldstream.com.
 • Een abuse melding moet worden ingediend in de Engelse of Nederlandse taal.
 • Vermeld het type abuse, of het gaat om: auteursrechtinbreuken, merkinbreuken, kindermisbruik, hacken/scannen, spam, phishing, of malware.
 • Vermeld je persoonlijke naam, je bedrijfsnaam (indien van toepassing), evenals je adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Geef een duidelijke beschrijving van ‘waarom’ de genoemde inhoud onwettig is.
 • Voeg bewijsmateriaal toe om je klacht te verifiëren.

  • Voeg logbestanden toe aan de melding, met de exacte datum en tijd(en) waarop je het vermeende abuse hebt geconstateerd.
  • Voeg het IP-adres en de statische URL toe van de locatie van de inhoud die aan Worldstream zou zijn toegewezen.
  • Is er sprake van ‘inbreuk op het auteursrecht,’ voeg dan een duidelijke beschrijving toe van het (de) vermeende auteursrechtelijk beschermde werk(en); dit moet ook een kopie van het (de) beschermde werk(en) bevatten, of anders een IP-adres waar je auteursrechtelijk beschermde werk(en) te vinden is (zijn).
  • Is er sprake van ‘merkinbreuk,’ voeg dan het officiële merkregistratienummer en de bijbehorende gegevens toe met een beschrijving van je merkinbreuk.
  • Is er sprake van hacken of scannen, geef dan een duidelijke beschrijving van de vermeende illegale activiteiten; naast logbestanden met een exacte datum en tijdstempel, en een IP-adres van de betreffende server, dient deze melding ook de bronpoort en de bestemmingspoort te bevatten.
  • Is er sprake van phishing-websites, dan moet - indien van toepassing - een link naar de oorspronkelijke website worden opgenomen.

Worldstream abuse policy: het proces

Worldstream hanteert vooraf gedefinieerde tijdsbestekken waarbinnen reactief verschillende soorten abuse meldingen dienen te worden afgehandeld. De reactiesnelheid hangt samen met de urgentie van de melding. Alle abuse meldingen worden binnen 2 werkdagen afgehandeld, maar in dringende gevallen kan Worldstream nog veel sneller actie ondernemen. De urgentie hangt af van de risico’s, persoonlijk en bedrijfsmatig. En van de omvang van potentiële schade voor personen, bedrijven en/of de maatschappij.

Neem Contact Op

 • E-mail ons voor meer informatie

  Voor technische issues of meer gedetailleerde vragen raden wij je aan ons een e-mail te sturen. Onze gemiddelde reactietijd ligt onder de 7 minuten.

 • Bel voor urgente kwesties

  Onze servicedesk is 7 dagen per week beschikbaar, de gehele dag en in alle tijdzones.

 • Chat met onze sales engineers

  Onze chat is tijdens kantooruren actief om je vragen te beantwoorden over het bestellen van jouw dedicated servers en IT oplossingen.