Van AMS-IX naar DE-CIX

blog donderdag 26 augustus 2021

Als het aantal gebruikers van een product of dienst toeneemt, dan heeft dat een positief effect op de meerwaarde ervan. Dat is de definitie van het netwerkeffect. Als we een internetknooppunt (IX) omschrijven dan vallen vooral de raakvlakken op. Een IX is de fysieke locatie waar verschillende partijen, zoals ISP’s, verkeer met elkaar uitwisselen. Doordat meerdere partijen aangesloten zijn en dus tussenliggende verbindingen met elkaar delen heeft elke partij er profijt van. Het sneeuwbaleffect dat daarop volgt is enorm, want elk extra lid is weer een gedeelde interconnectie. Het klinkt alsof internetknooppunten een vitaal onderdeel zijn van het internet, maar is dat wel zo? En wat is precies de toegevoegde waarde van een internetknooppunt voor jouw IT-organisatie?

From AMS-IX to DE-CIX

Een direct pad van Nederland (AMS-IX) naar Duitsland (DE-CIX) staat gelijk aan lage latency

Het meest genoemde voordeel van een aansluiting bij een IX is de lage latency. Als lid van bijvoorbeeld AMS-IX kan je theoretisch gezien direct verkeer uitwisselen met de 850+ aangesloten partijen. In de praktijk spreken we dan van verkeer dat kwalitatief hoog is. Dat komt doordat de routes een korter pad hebben. Tevens ligt het aantal hops dat deze netwerkroute moet afleggen lager. Het heeft zelfs een positief effect op packet loss en packet delay variation. Op korte afstanden scheelt dat milliseconden, bij grotere afstanden zijn dat minder (of geen) omwegen naar buitenlandse ISP’s. Dit maakt de internetknooppunten een onmisbare schakel in de verbetering van het internetverkeer van jou en jouw klanten. 

Soms zien partijen dat er significante hoeveelheden verkeer tussen elkaar wordt uitgewisseld, zoals bij Worldstream en Orange. Ondanks het feit dat ze aangesloten zijn bij een IX, kan de kwaliteit van het internetverkeer worden verhoogd door een directe (fysieke connectie) peeringsessie op te zetten. Met een Private Network Interconnect (PNI) krijgen de partijen door middel van een BGP-sessie controle op het tussenliggende verkeer. Dat is een link tussen de twee partijen, zonder hulp van een IX. Zo’n sessie is een kwestie van een virtuele configuratie op de eigen routers in te stellen. Vervolgens gaan de twee als peering partner door het leven. Zowel peeringsessies als interconnecties via internetknooppunten levert dus beter internetverkeer op.

IX'en zijn er om het internet zo bereikbaar mogelijk te maken 

Als we spreken vanuit het perspectief vanuit de AMS-IX, dan is het de taak van IX'en om interconnecties zo toegankelijk en veilig mogelijk te maken. Hun doelstelling is namelijk om het internet een betere plek te maken en de kwaliteit van het internetverkeer hoog te houden voor alle aangesloten partijen. Die kwaliteit houden ze hoog doordat de connecties bij de AMS-IX stabiel zijn en het genomen pad dermate kort is dat het verkeer op een goede manier wordt afgeleverd. Wat ook meespeelt is het feit dat de AMS-IX een non-profit organisatie is en vanuit die filosofie geen commerciële eigenschappen heeft.

In tegenstelling tot de AMS-IX zijn er weldegelijk IX'en die een commercieel belang hebben bij het gebruik van hun porten. Een voorbeeld daarvan is DE-CIX, een carrier en datacenter neutrale IX met een zakelijke insteek. De meeste internetknooppunten zijn gebaseerd op wederzijdse overeenkomsten waarin het verkeer wordt uitgewisseld zonder daar compensatie voor te vragen. Een kleine greep daaruit valt tussen commercieel en non-profit in. Die internetknooppunten worden bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden gebruikt zoals BNIX, door een overheidsinstantie (MyIX) of zijn een aanbieder van colocatie (Equinix). 

Onlangs zijn we uitgebreid naar Duitsland met een PoP-locatie in Frankfurt in het FRA01 datacenter van maincubes. Dat DE-CIX op een steenworp afstand ligt van maincubes is maar een deel van het verhaal. Frankfurt is misschien wel de grootste interconnectie hub van de wereld. Je kan makkelijk een interconnectie scoren bij allerlei Duitse internetproviders. Naast meerdere nabijgelegen datacenters, is het voor ons gemakkelijk om verkeer naar Duitse ISP’s zoals Vodafone Germany, Telefonica Germany en Liberty te peeren. Dat kan overigens ook door middel van een PNI. Hiermee geven we onze klanten het optimale pad naar de eindbestemming. 

Wat heeft mijn IT-bedrijf aan verbinden met een IX zoals DE-CIX? 

Er zijn verschillende sectoren die baat hebben bij een ultralage latency. Denk aan content delivery networks, managed serviceproviders, telecombedrijven en internationale broadcasters. Een aantal gebruiksscenario's van die sectoren zijn social networks, user generated platforms, nieuwsplatforms, gaming en e-trading zoals cryptocurrency. Bij dat laatste voorbeeld bedoelen we de servers die als full nodes fungeren om de transacties snel te laten verlopen. Het is een selectieve groep klanten die baat heeft bij extreem lage latency. Een winst op basis van latency bij een directe verbinding met een IX is alleen voor enterprise klanten extra belangrijk. 

In specifieke gevallen ontstaan er mogelijkheden. Bijvoorbeeld als een klant aangesloten is bij Speed-IX en veel verkeer heeft lopen bij een andere partij en bij Worldstream. Er kan dan een peeringsessie aangevraagd worden om het verkeer direct via die IX te laten lopen. Wij zijn namelijk op Speed-IX aangesloten. Maar ook als een IX zelf ziet dat er veel verkeer tussen Speed-IX en Worldstream loopt. 

Verbinden met een IX heeft als voornaamste voordeel dat je gemakkelijk koppelingen kan maken. Interconnecties met de aangesloten partijen zijn zo gemaakt. Vooral als je als IT-organisatie niet de middelen hebt om een eigen peeringsessie op te zetten. Het effect is in zo’n geval dan dat internetverkeer van hoge kwaliteit met een lage latency tegen een relatief lage prijs kan worden aangeboden. 

Dus IX'en, hoe werken die interconnecties nou precies? 

Eerder gaven we aan dat je bij een IX directe verbindingen met leden op kan zetten. Of dit mogelijk is, heeft alles te maken met of de partij aangesloten is op de routeserver. Voorheen als je met een internetknooppunt verbond, was het niet vanzelfsprekend dat je gelijk verkeer kon uitwisselen, daarvoor moest een BGP-sessie worden opgezet. Door de toenemende populariteit van AMS-IX was het niet meer praktisch om elke keer zo’n sessie te realiseren. Om dat op te lossen werd de routeserver geïntroduceerd. De AMS-IX heeft twee routeservers, om redundantie te behouden. Wij zijn verbonden met die routeserver en adverteren dan alle routes die uit ons netwerk komen. 

Vervolgens zorgt de routeserver ervoor dat er interconnectie ontstaat tussen alle andere partijen, inclusief hun geadverteerde netwerken, die aangesloten zijn op de AMS-IX. Die routeservers fungeren dus als schakel tussen al deze verbonden netwerken. Hierdoor hoef je maar met twee peers (de twee routeservers) verbonden te zijn om het hele netwerk te bereiken. Een directe BGP-sessie met een internetknooppunt is dan niet meer nodig, zoals AMS-IX, is dan niet meer nodig. Toch is het zo dat je hierdoor niet elke partij bereikt, omdat sommige IX-gebruikers ervoor kiezen niet via die routeservers te verbinden. Wij zijn ondertussen aangesloten op de routeservers van IX'en AMS-IX, DE-CIX, Speed-IX, Asteroid en NL-ix. Hierdoor is een directe route mogelijk tussen Worldstream, deze IX'en en de daarop aangesloten partijen.  

De daadwerkelijke interconnectie gaat via een 1 Gbit/s, 10 Gbit/s of 100 Gbit/s Ethernet port of een combinatie daarvan. Wat je vaak ziet is het gebruik van Extreme Networks routers, specifiek de SLX 9850. Zo’n systeem biedt een uitzonderlijke hoeveelheid porten en vormt dan de kern van zo’n internetknooppunt. Om de weerbaarheid van bepaalde verbindingen (10 Gbit/s en 100Gbit/s) te bewaken, wordt er vaak gebruikt gemaakt van een Glimmerglass systeem in combinatie met photonic cross-connect (PXC). De PXC sluit een router aan één van de Provider Edge routers.   

Heel strikt genomen is een IX gewoon een gigantische switch. Dat wil zeggen dat IX'en grote Layer 2 LANs zijn waar weer meerdere switches op zijn aangesloten. Als je daarop aansluit leef je binnen het AMS-IX platform en daar blijft het dan bij. Daarna is het maken van de daadwerkelijke connecties tussen andere partijen aan jezelf. Zelf doen ze niets met tussenliggende connecties, ze faciliteren connecties als bemiddelaar. Je hebt echter uitzonderlijke gevallen zoals internetknooppunt DjIX, die geografisch gezien het middelpunt is voor onderzeekabels, zoals de AAE-1. Zoals de naam Asia-Africa-Europa al doet vermoeden, strekt die onderzeekabel met 25.000 kilometer over verschillende continenten. Toch is dit een uitzonderlijke situatie, het aanleggen van darkfibers of onderzeekabels om het bereik van internet te vergroten is niet de verantwoordelijkheid van een IX. Zij zorgen er alleen maar voor dat die verbinding binnen dat platform blijft. 

De volgende uitbreiding van de globale netwerkbackbone 

Onlangs bracht AMS-IX naar buiten dat ze willen uitbreiden. Er is enorm veel vraag naar datacenter ruimte in Amsterdam, misschien wel omdat AMS-IX daar zit. Het internetverkeer is daar inmiddels aardig gecentreerd. Je zet niet zomaar nog een datacenter neer op in die locatie, als je dat zou willen. Dat AMS-IX naar meerdere locaties gaat uitbreiden is een gevolg daarvan. Hier valt ons zusterbedrijf Greenhouse Datacenters in Naaldwijk onder. Bijzonder feit is dat AMS-IX specifiek voor Greenhouse heeft gekozen om daar een PoP te gaan opzetten. De vraag naar datacenters zal blijven natuurlijk, maar zal door deze ontwikkeling mogelijk geografisch spreiden. Je hoeft niet meer per se in Amsterdam te vestigen. Onze datacenters zijn dichtbij Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft en Zoetermeer gevestigd. We kunnen met dezelfde voordelen colocatie ruimte aanbieden, en dat is handig voor klanten die niet per se in Amsterdam willen vestigen. 

De AMS-IX heeft talloze leden en genoeg dichtbijgelegen fysieke datacenters. Internetknooppunt DE-CIX is vergelijkbaar, met meer dan 1.000 aangesloten klanten. Deze Duitse IX is een gigantische global interconnection hub in Frankfurt, waar je alles binnen handbereik hebt om een PoP op te zetten. Zo zijn er zeker vijftig andere datacenters in de omgeving. Daarom is Frankfurt een sterke keuze om jouw IT-infrastructuur te huisvesten. Echter, niet elk internetknooppunt is de moeite waard om mee te verbinden. Zo verwerkt IX.br sinds kort wereldwijd het meeste internetverkeer en heeft veel aangesloten leden. Echter, als je kijkt naar de geografische locaties dan valt op waarom deze IX in het leven is geroepen. Namelijk om de kwaliteit van het internet in Brazilië te verbeteren. Voor IT-organisaties is er dus geen strategisch voordeel om met IX.br te verbinden. Ook al zijn ze de grootste. Hieruit zou je kunnen concluderen dat het belangrijk is om het geografische aspect altijd mee te nemen. In ons geval, theoretisch gezien, zou dan een verdere expansie binnen Europa meer in lijn zijn met de strategie. Vooralsnog hebben wij een link met twee van de grootste IX'en van de wereld: AMS-IX en DE-CIX.

Kortom, een internet exchange geeft jou de mogelijkheid om direct naar partijen te verbinden zonder dat daar extreme hoeveelheden hops voor nodig zijn. Als jij aan de DE-CIX verbonden bent, geeft dat jou de mogelijkheid om met elke partij die daar ook aan verbonden zit, simpel en snel direct verkeer uit te wisselen over DE-CIX.  Ons wereldwijde netwerk  is onder andere bij DE-CIX aangesloten. Onlangs zijn we uitbreid naar datacenter maincubes met een PoP-locatie. Neem een kijkje in ons  gehele portfolio.

Mogelijk ook interessant: 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een interview met Sander van Delden, network engineer bij Worldstream. Have a question for the editor of this blog post? You can reach us  here.